Đội ngũ chuyên gia

Phạm Hải Bằng

Trưởng khoa Khám bệnh; Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình.   Quá...

Cấn Văn Sơn

Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê - Hồi sức.   Quá trình đào tạo: Năm...

Hà Nguyễn Kính Long

Cố vấn

Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám bệnh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Bác sĩ ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm...

Nguyễn Quang Huệ

Trưởng Phòng Y tế cơ quan; Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Trưởng phòng Y tế cơ quan, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên...

Nguyễn Văn Chung

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm 2015: Tốt...

Nguyễn Hữu Công

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện HN Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm 2019: Tốt...

Nguyễn Hà Duy

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình.   Quá trình đào...

Nguyễn Ngọc Hà

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp...

Hoàng Thanh Quân

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình.   Quá trình đào...

Đặng Hải Sơn

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức.   Quá trình đào tạo: Năm 2010:...

Viên Đình Hải

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa     Quá trình đào tạo: Năm...

Nguyễn Hoàng Hải

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Tai - Mũi - Họng và Phẫu thuật Đầu cổ.   Quá...

Chu Văn Tuệ Bình

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Đại học Y Hà Nội.   Chuyên ngành: Giải phẫu.   Quá...

Phạm Duy Đức

Bác sĩ Khoa Khám Bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Đại học Y Hà Nội.   Chuyên ngành: Giải phẫu.   Quá...

Phạm Văn Hiếu

Bác sĩ Khoa khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình.   Quá trình...

Đỗ Xuân Trường

Bác sĩ Khoa khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Gây mê hồi sức.   Quá trình đào tạo: Năm 2012:...

Phí Thị Mai Chi

Điều dưỡng trưởng Khoa khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại khoa. Thực trạng rửa tay của nhân viên y...

Vũ Phi Long

Điều dưỡng trưởng khu vực Khoa khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Năm 2013: Đánh giá thực trạng an toàn vận chuyển người bệnh tai khoa Khám bệnh.

Trương Văn Kiều

Điều dưỡng trưởng khu vực Khoa khám bệnh

  Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá kết quả điều trị gãy 1/3 dưới hai xương cẳngchân bằng phương pháp đóng đinh sign kéo...