Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Trần Bình Giang

Giám Đốc bệnh viện, GĐ TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Giám đốc TT PT Nội soi

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đã hoàn thành 04 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài khoa học cơ bản, 01 đề tài nghiên cứu khoa học...

Đồng Văn Hệ

Phó Giám đốc bệnh viện; Giám đốc Trung tâm PT Thần kinh; Trưởng khoa PT Thần kinh I

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 100 công trình nghiên cứu khoa học. Chủ nhiệm 1 đề tài cấp nhà nước. Chủ nhiệm 5 đề tài cấp Bộ...

Trịnh Hồng Sơn

Phó Giám đốc bệnh viện; Trưởng Khoa Ung Bướu

Công trình nghiên cứu khoa học: -  Nghiên cứu ứng dụng quy trình chẩn đoán và điều trị một số bệnh ngoại khoa đường tiêu hóa...

Trần Đình Thơ

Phó Giám đốc bệnh viện; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật

Công trình nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nước: 01; Tham gia đề tài nhánh cấp nhà nước: 02; Tham gia đề tài...

Hoàng Long

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Phó trưởng Khoa PT Tiết niệu

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đã có 100 bài báo khoa học được đăng trên các Tạp chí khoa học trong nước và tham gia một số đề...

Lưu Quang Thuỳ

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM; PHÓ TRƯỞNG KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 2

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Nghiên cứu một số kỹ thuật tiên tiến trong điều trị CTSN và CS ở Việt Nam, bảo vệ năm...

Nguyễn Đức Tiến

Phó Giám đốc TT PT Nội soi; Quyền trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Tham gia một số đề tài nghiên cứu khoa học tiêu biểu sau:        Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ...

Nguyễn Thanh Long

Trưởng khoa

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Chủ trì 01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp nhà nước. Có trên 50 đề tài được công bố trong đó có 03...

Nguyễn Đức Chính

Trưởng khoa PT Nhiễm khuẩn; Trưởng phòng Hợp tác quốc tế

Công trình Nghiên cứu khoa học: Năm 1995: Một số nhận xét về viêm phúc mạc sau mổ trong một năm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Lê Hồng Nhân

Phó Giám đốc Trung tâm PT Thần kinh, Trưởng Khoa PT Thần kinh II

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của Dị dạng động tĩnh mạch não. Đánh giá kết quả phẫu thuật của...

Đỗ Tuấn Anh

Trưởng khoa phẫu thuật Gan Mật

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Năm 2012 :   Phẫu thuật nội soi  cắt gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt đức tại Hội nghị ngoại khoa...

Nguyễn Quang Huệ

Trưởng phòng Y tế cơ quan; Bs khoa Khám bệnh

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 04 đề tài cấp cơ sở: Giảm đau sau mổ chi dưới; Cấp cứu thảm họa; Tê tủy sống liều thấp một bên...