Giới thiệu chung

  • Giới thiệu Ngân hàng mô

    Giới thiệu Ngân hàng mô

    2020-01-07 16:00:51

      1. Tên phòng: - Tên tiếng Việt: Ngân hàng mô - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Tên tiếng Anh: Viet Duc Tissue Bank 2. Điện thoại: (024)38253534-840, 0919.794.855 3. Địa chỉ: Tầng 2, nhà D Bệnh viện...