Lịch khám chữa bệnh - ngày 04/07/2020

Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Bác sỹ

Nội - Hồi sức thần kinh

Bác sỹ

Khoa Điều trị theo yêu cầu

Bác sỹ

ThS.Bs Trịnh Văn Hà
07:00 - 16:30

Bác sỹ

PGS.TS Lê Tư Hoàng
07:15 - 16:30

Bác sỹ

TT Nam học

Bác sỹ

BS Nguyễn Hữu Thảo
07:30 - 16:30

Khoa Phẫu Thuật chấn thương chung

Bác sỹ

Khoa Phẫu thuật Cột sống

Bác sỹ

Bác sỹ

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn
06:30 - 16:30

Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

Bác sỹ

Khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp

Bác sỹ

BS. Trần Hữu Nghị
07:15 - 16:30