Lịch khám chữa bệnh - ngày 19/11/2017

Khoa Chấn thương Chỉnh hình II

Sáng

Bs. Nguyễn Tiến Ngọc

Chiều

Khoa Chấn thương Chỉnh hình II

Sáng

Bs. Trần Hoàng Tùng

Chiều

Khoa Chấn thương Chỉnh hình II

Sáng

Bs. Vũ Văn Khoa
Bs. Nguyễn Mạnh Tiến

Chiều

Khoa Chấn thương Chỉnh hình I

Sáng

TS. Nguyễn Mạnh Khánh

Chiều

Bs. Nguyễn Hoàng Quân

Khoa Chấn thương Chỉnh hình I

Sáng

Ths. Đỗ Văn Minh

Chiều

Ths. Nguyễn Mộc Sơn

Khoa Chấn thương Chỉnh hình I

Sáng

TS. Nguyễn Mạnh Khánh

Chiều

Bs. Nguyễn Hoàng Quân

Khoa Chấn thương Chỉnh hình I

Sáng

Ths. Đỗ Văn Minh

Chiều

Ths. Nguyễn Mộc Sơn

Khoa Phục hồi Chức năng

Sáng

Bs. Đinh Ngọc Anh

Chiều

Ths.BSCKII Đặng Thị Kim Hương

Khoa Phục hồi Chức năng

Sáng

Ths.BSCKII Đặng Thị Kim Hương

Chiều

Bs. Đinh Ngọc Anh

Khoa Phục hồi Chức năng

Sáng

Ths. BSCKII Đặng Thị Kim Hương

Chiều

Bs. Đinh Ngọc Anh

Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

Sáng

Ths Đỗ Thị Ngọc Linh

Chiều

Ths Tô Tuấn Linh

Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

Sáng

Ths Bùi Mai Anh

Chiều

Ths Nguyễn Thị Thu Hằng
Bs Trần Ngọc Vân

Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Sáng

PGS.TS Hà Kim Trung
Ts Ngô Mạnh Hùng
Ths Trần Sơn Tùng

Chiều

Ths Nguyễn Duy Tuyển
Ths Nguyễn Đức Anh

Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Sáng

Ts Lê Hồng Nhân
Ths Đoàn Quang Dũng

Chiều

Ths Nguyễn Đức Liên
Ths Vũ Quang Hiếu

Nhà thuốc

Sáng

TS. Đỗ Mai Lâm

Chiều

ThS Trần Xuân Tùng

Khoa Giải phẫu bệnh

Sáng

ThS Nguyễn Đức Hiệp
ThS Nguyễn Thanh Xuân

Chiều

ThS Nguyễn Đức Hiệp
ThS Nguyễn Thanh Xuân