Giới thiệu chung

IMG_0028

 

1. Tên phòng: Y tế cơ quan.

 

 

2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

                 Điện thoại:(024)38.253.531 (số máy lẻ 258)

 

 

3. Lịch sử phát triển:

     Phòng Y tế cơ quan được thành lập từ năm 1956, sau khi bệnh viện từ chiến khu trở về thủ đô sau cuộc kháng chiến 9 năm đánh thực dân Pháp thắng lợi và tiếp quản bệnh viện Phủ Doãn cũ.

     Được sự quan tâm của Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi cho phòng để chăm sóc sức khỏe cán bộ công nhân viên trong quá trình làm việc. Công việc của phòng cũng luôn đạt được các tiêu chí mà bệnh viện giao cho. Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của Bộ về công tác y tế. Các cá nhân của phòng cũng đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và lao động tiên tiến.

 

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

     - Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe các bộ nhân viên các khoa phòng.

     - Khám và chữa bệnh, cấp phát thuốc cho một số bệnh cấp tính trong phạm vi cho phép. Các bệnh quá khả năng sẽ chuyển đi khám theo tuyến bảo hiểm.

     - Tuyên truyền phòng chống bệnh nghề nghiệp và vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên chức

     - Kết hợp với phòng Tài chính kế toán mua thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên

     - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và các bệnh nghề nghiệp ở một số phòng có nguy cơ cao hàng năm, đạt tỉ lệ trên 95%.

     - Lập hồ sơ khám sức khỏe tuyển dụng đầu vào cho học viên thử việc tại bệnh viện, giúp cho bệnh viện có nguồn lao động đảm bảo sức khỏe làm việc

 

 

5. Tổ chức nhân sự:

     5.1 Lãnh đạo đương nhiệm:

          Trưởng phòng: BSCKII. Nguyễn Quang Huệ

     5.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:

          1956 – 1975: Y sỹ Nguyễn Thị Hường

          1976 -1982: Y sỹ Phan Thị Huyền

          1983 – 2000: Bác sỹ Nguyễn Mạnh Khương

          2000 – 2008: Bác sỹ Vũ Minh Tơ
     5.3 Số lượng cán bộ trong phòng:

          Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Quang Huệ

          Nhân viên: 01 điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Tuyết

 

 

 

6. Thành tựu:

     Trải qua 60 năm thành lập và phát triển với chức năng chính là khám chữa bệnh cấp tính và mãn tính cho cán bộ công nhân viên. Từ lúc số CBCNV còn ít (khoảng 400 người)  cho đến nay lên đến hơn 2000 người, mặc dù nhân lực phòng còn khá ít nhưng tập thể phòng traỉ qua các thời kỳ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

     Ngoài ra, phòng YTCQ còn phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc và BCH Công đoàn và một số khoa lâm sàng bệnh viện để khám và chữa bệnh cho CBCNV để giảm thiểu thời gian phải đi khám sức khỏe ở bên ngoài, qua đó đảm bảo cho công việc của bệnh viện được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn.

 

 

7. Định hướng phát triển:

     - Tiếp tục thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

     - Tích cực tham gia vào các công việc của Ban An toàn lao động bệnh viện.

     - Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các khoa phòng liên quan trong bệnh viện để tăng cường công tác khám chữa bệnh cho CBCNV, đảm bảo tốt cho sức khỏe cán bộ làm việc liên tục, có hiệu quả.

     - Phối hợp với các bệnh viện bạn để tổ chức khám sức khỏe tuyển dụng đầu vào qua đó đảm bảo công tác tuyển dụng nhân lực cho bệnh viện đạt chất lượng cao.

     - Xin thêm nhân sự (02 điều dưỡng) cho sự phát triển cơ sở II ở Hà Nam.