Giới thiệu chung

3

 

1. Tên trung tâm: Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (Training and Direction of  Healthcare Activities Center).

 

 

2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Tầng 1 - toà nhà B1 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

                 Điện thoại: (024)38.253.531/(024)39.287.882/(024)32.669.896 (số máy lẻ 282, 822) 

 

 

3. Lịch sử phát triển:

     Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến được thành lập theo Quyết định số 2664/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, trên cơ sở tiền thân là Phòng Chỉ đạo tuyến được tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp vào 1996 với 02 cán bộ. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, hiện nay cơ cấu nhân sự của Trung tâm gồm 20 cán bộ với 01 GS.TS, 02 PGS.TS, 07 ThS, 07 Đại học, 03 Trung cấp. Ngoài ra, Trung tâm còn có đội ngũ chuyên gia và các giảng viên kiêm nhiệm giàu kinh nghiệm thuộc các Viện, Trung tâm, Khoa, Phòng của Bệnh viện và Trường Đại học Y Hà Nội, bao gồm: 06 GS.TS, 27 PGS.TS, 35 TS, 56 ThS và nhiều bác sỹ, điều dưỡng. 

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

     4.1 Chức năng:

       Tham mưu, giúp Giám đốc Bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, điều phối, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung mọi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ viên chức; chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới; chỉ đạo kỹ thuật cho tuyến dưới, cử cán bộ đi luân phiên; thông tin - truyền thông - giáo dục sức khoẻ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện.

       Là đầu mối trao đổi, hợp tác, tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, chỉ đạo tuyến và thông tin - truyền thông - giáo dục sức khoẻ với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện.

       Phối hợp với các khoa phòng của Bệnh viện và các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học.

       4.2 Nhiệm vụ:

       Đào tạo:

       Tổ chức, điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo, tư vấn, cung cấp và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện.

       Quản lý mọi đối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ đến học, thực tập tại Bệnh viện.

       Triển khai các hoạt động quản lý chất lượng đào tạo.

       Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế.

       Chỉ đạo tuyến:

        Tổ chức, điều phối và quản lý công tác đào tạo/chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực cho tuyến dưới thông qua các Đề án, Dự án của Chính phủ cũng như Bộ Y tế.

        Tổ chức, điều phối, quản lý và phát triển lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng thiết yếu trong y tế.

        Tổ chức, điều phối và quản lý hoạt động thông tin bệnh nhân chuyển tuyến.

       Tổ chức, điều phối, quản lý và phát triển các hoạt động chỉ đạo tuyến khác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Hội chẩn, xử lý các trường hợp vượt khả năng của tuyến dưới, phòng chống dịch bệnh, thảm họa, tư vấn và hỗ trợ công tác chuyên môn, triển khai đưa vào sử dụng các kỹ thuật y tế chuyên sâu …

       Văn phòng:

       Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật: Quản trị nhân sự, tổ chức; Quản lý vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất, khu làm việc của Trung tâm

       Quản lý hành chính, tài chính kế toán của Trung tâm theo các quy định của bệnh viện và pháp luật.

       Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chuyên môn tại Trung tâm.    

 

 

5. Tổ chức nhân sự của Trung tâm:

     5.1 Lãnh đạo đương nhiệm:

          Từ năm 01/6/2016 đến nay:

          Giám đốc Trung tâm: GS.TS. Trần Bình Giang

          Phó Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến

          Phó Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Hoàng Long

          Trưởng phòng Đào tạo: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến

          Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: ThS. Lê Việt Khánh

          Trưởng Văn phòng Trung tâm: CV. Trần Thị Hồng Thắm

          Phó Trưởng phòng Đào tạo: ThS. Nguyễn Văn Đừng

          Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: ThS Nguyễn Văn Uy

 

     5.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:

          Từ năm 2012 đến 2015:

          Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết

          Phó Giám đốc Trung tâm: GS.TS. Trần Bình Giang

          Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến

          Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: ThS. Lê Việt Khánh

          Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: CV. Trần Thị Hồng Thắm

          Từ năm 2010 -2012:

          Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết

          Phó Giám đốc Trung tâm: GS.TS. Trần Bình Giang

          Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến

          Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: TS. Dương Trọng Hiền

          Từ năm 2008 – 2009:

          Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến

          Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: TS. Dương Trọng Hiền

          Từ năm 2004 – 2008:

          Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: GS.TS. Trần Bình Giang 

           Từ năm 1996 – 2004:

          Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến: PGS. Trần Gia Khánh

     5.3 Số lượng cán bộ trong Trung tâm:

          Tổng số cán bộ của trung tâm là 20 Cán bộ: 01 cán bộ là GS. TS, 02 cán bộ PGS. TS, 07 cán bộ Ths, 07 cán bộ đại học, 03 cán bộ trung cấp.

 

 

 

6. Thành tựu:

     - Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Y tế:

     Năm 2015: QĐ số 478/QĐ-BYT ngày 17/02/2016.

     - Huân chương lao động hạng Ba:

     Năm 2011: QĐ số 1500/QĐ-BYT ngày 01/9/2011.

     - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ:

     Năm 2009: QĐ số 222/QĐ-TTg ngày 18/2/2009

     - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế:

     Năm 2014: QĐ số 1001/QĐ-BYT ngày 25/3/2015 (đột xuất).

     Năm 2014: QĐ số 826/QĐ- BYT ngày 12/3/2015.

     Năm 2011: QĐ số 927/QĐ- BYT ngày 27/3/2012.

     Năm 2009: QĐ số 1985/QĐ- BYT ngày 08/6/2010.

     - Tập thể lao động xuất sắc:

     Năm 2014: QĐ số 1001/QĐ-BYT ngày 25/3/2015 (đột xuất).

     Năm 2015: QĐ số 1584/QĐ- BYT ngày 27/4/2016.

     Năm 2014: QĐ số 1705/QĐ- BYT ngày 07/5/2015.

     Năm 2013: QĐ số 1374/QĐ- BYT ngày 22/4/2014.

     Năm 2012: QĐ số 954/QĐ- BYT ngày 25/3/2013.

     Năm 2011: QĐ số 1423/QĐ- BYT ngày 02/5/2012.

     Năm 2010: QĐ số 1109/QĐ- BYT ngày 18/4/2011.

     Năm 2009: QĐ số 1736QĐ- BYT ngày 24/5/2010.

 

 

7. Định hướng phát triển:

     - Kiện toàn cơ cấu tổ chức, cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý thông tin tại Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

     - Xây dựng được hệ thống quy trình công việc của từng hoạt động tại Trung tâm.

     - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO, 5S vào quản lý các hoạt động đào tạo của trung tâm.

     - Hoàn thiện loại hình đào tạo liên tục của bệnh viện theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế.

     - Chuẩn hóa chương trình, tài liệu từng khoa đào tạo liên tục theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 1853/BYT-K2ĐT ngày 7/4/2009. 

     - Tư vấn Y học từ xa (Telemedicine).

     - Đào tạo trực tuyến (E-learning).

     - Đẩy mạnh các hoạt động thông tin - truyền thông - giáo dục sức khỏe, đặc biệt: Quảng bá hình ảnh hoạt động của Bệnh viện, Trung tâm trên các phương tiện truyền thông. Xây dựng và phát triển văn hóa tổ chức. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ viên chức của Trung tâm và mạng lưới.