Tin tức

 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2019

  Kết quả tự kiểm tra, đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2019

  2020-01-13 14:57:31

  Quản lý chất lượng bệnh viện là xu hướng chung của các nước trên thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện nhằm cải thiện chất lượng, cũng như hạn chế những...

 • Chỉ số đo lường chất lượng

  Chỉ số đo lường chất lượng

  2020-01-13 14:56:06

  Theo triết lý của quản trị hiện đại “Cái gì không đo được, thì không thể quản lý được” (Peter Drucker). Do đó việc đo lường chất lượng là hoạt động quan trọng không thể thiếu trong quản lý chất lượng,...