Đội ngũ chuyên gia

Lê Thị Kim Nhung

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.