Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Quản lý Chất lượng

ThS

Ngô Thị Huyền

Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức