Giới thiệu chung

IMG_0013

 

1. Tên phòng: Phòng Điều dưỡng (Nursing Department)

 

 

2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

                 Điện thoại: (024)38.253.531 (số máy lẻ 246, 586)

 

 

3. Lịch sử phát triển:

     Trước năm 1983 công tác y tá (Điều dưỡng) do Phòng y vụ của Bệnh viện quản lý, người trực tiếp theo dõi là Y sỹ Đặng Sinh Châu, sau đó từ năm 1983 đến năm 1989 là Y sỹ Vũ Thị Hồng Hạnh. Từ năm 1989 thành lập Ban y tá và năm 1992 thành lập phòng Điều dưỡng trưởng bệnh viện.

     Từ 1992-2006: Cử nhân Tô Thị Điền - Trưởng phòng

     Từ 2006-2008: CN Đào Thị Thủy - Phụ trách phòng

     Từ 2009- tháng 31/3/2016: ThS Phan Thị Dung - Trưởng phòng

     Từ 01/4.2016 đến nay: ThS Trần Văn Oánh - Trưởng phòng

 

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

     Là phòng chức năng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện, thực hiện 9 nhiệm vụ của bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt.

     - Công tác chuyên môn: Chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo thông tư 07/2011/BYT trong chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng, Kỹ thuật viên và Trợ giúp chăm sóc thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

     - Công tác nghiên cứu khoa học: Tham gia nghiên cứu để giải quyết các vấn đề liên quan đến chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, Hội nghị, Hội thảo để chia sẻ thông tin về các lĩnh vực quản lý, đào tạo, thực hành chăm sóc người bệnh.

     - Công tác đào tạo: Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Trợ giúp chăm sóc đáp ứng yêu cầu cập nhật thông tin trong thực hành chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nhân lực y tế về quản lý, chăm sóc người bệnh. Phối hợp với các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch học tập, quản lý học viên thực tập tại bệnh viện.

     - Công tác chỉ đạo tuyến: Tham gia hỗ trợ tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn.

     - Công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa: Phối hợp tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.

     - Hợp tác quốc tế: Chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc người bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

     - Công tác quản lý chất lượng bệnh viện: Tham gia xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Điều dưỡng.

     - Công tác quản lý bệnh viện: Tham gia quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong chăm sóc người bệnh và thực hiện các nhiệm vụ được giao khác của lãnh đạo bệnh viện.

 

 

5. Tổ chức nhân sự của phòng:

     5.1 Lãnh đạo đương nhiệm:

          Trưởng phòng: Ths. Trần Văn Oánh

          Phó Trưởng phòng: Ths. Bùi Thị Kim Nhung, CN. Chu Văn Long

     5.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:

     5.3 Số lượng cán bộ trong phòng:

          - Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng trình độ thạc sỹ Điều dưỡng, 02 Phó trưởng phòng (01 người làm việc toàn thời gian tại P Điều dưỡng, trình độ CNĐD; 01 người làm việc kiêm nhiệm, trình độ thạc sỹ quản lý bệnh viện.

          - Nhân viên: 02 nhân viên, trình độ 01 thạc sỹ quản lý bệnh viện và 01 cử nhân Điều dưỡng.

 

 

6. Thành tựu:

     - Huân chương lao động hạng 2 năm 2014

     - Huân chương lao động hạng 3 năm 2007

     - Bằng khen của thủ tướng chính phủ 2011

     - Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2004

     - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012, 2002, 2001

     - Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Bộ Y tế trao tặng năm 2012, 2013.

 

7. Định hướng phát triển:

          7.1 Mục tiêu chung:

          Đến năm 2020, các dịch vụ/thực hành chăm sóc sức khỏe do ĐDV cung cấp bảo đảm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và sự hài lòng của người bệnh tại tất cả các khoa phòng trong bệnh viện.

          Thực hành của ĐD đạt chuẩn năng lực nghề nghiệp theoChuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam, cấp khu vực và quốc tế.

           7.2 Mục tiêu cụ thể 1:

          Tăng cường chất lượng dịch vụ ĐD nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tăng cường sự hài lòng của NB, người nhà NB.

          7.3 Mục tiêu cụ thể 2:

          Từng bước nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của văn bản pháp quy của Bô y tế để đảm tính tự chủ, độc lập và vị thế của nghề ĐD trong CSSK Người bệnh, cải tiến công tác quản lý ĐD ở các khoa phòng trong bênh viện.

          7.4 Mục tiêu cụ thể 3:

         Tăng cường nguồn nhân lực ĐD, cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đạt yêu cầu theo thỏa thuận công nhận lẫn nhau trong khu vực ASEAN, theo các chuẩn mực của Hội đồng ĐD quốc tế.

          7.5 Mục tiêu cụ thể 4:

          Củng cố hệ thống quản lý ĐD, tăng cường năng lực quản lý và điều hành của cán bộ quản lý ĐD các phân cấp tại các khoa phòng trong bệnh viện.

          7.6 Mục tiêu cụ thể 5:

        Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, và trong nước: trong đào tạo, huấn luyện tại các nước trong khu vực và quốc tế như Mỹ, Anh, Pháp, Sigapore, Nhật Bản,  Hàn quốc, Thái Lan...

       7.7 Mục tiêu cụ thể 6:

       Đảm bảo chất lượng và số lượng giờ đào tạo liên tục cho Điều dưỡng tại bệnh viện cũng như cung cấp các khóa học cho các bệnh viện vệ tinh, và thuốc chỉ đạo tuyến. Phối hợp với các trường, xây dựng mạng lưới giáo viên thình giảng đảm bảo chất lượng đạo tạo thực hành cho sinh viên các trường hợp tác.

       7.8 Mục tiêu cụ thể 7

        Tăng cường kỹ năng mềm cho điều dưỡng, cụ thể như giáo dục sức khỏe, giao tiếp ứng xử, công nghệ thông tin liên lạc, và các kỹ năng cần thiết để mỗi người điều dưỡng trong bệnh viện sẽ trở thành một người truyền thông, nâng cao sức khỏe, trở thành một người quản lý trực tiếp mọi nguồn lực trong bệnh viện, thuộc trách nhiệm cá nhân cũng như tập thể để quản lý bệnh viện an toàn, chất lượng, hiệu quả, hài lòng và xứng tầm bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt. 

        7.9 Mục tiêu cụ thể 8:

          Tăng cường vai trò của Chi hội điều dưỡng Ngoại khoa, và Hội ĐD Việt Nam trong tư vấn, thẩm định, xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ĐD và trong tuyên truyền vận động nâng cao vị thế, vai trò của ĐD.