Giới thiệu chung

IMG_0086

 

1 . Tên khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn (Infection control department ).

 

2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện HN Việt Đức.

                 Điện thoại: (024)38.253.531 (máy lẻ 346). 

 

3 . Lịch sử phát triển khoa phòng:

     Ngày 20 tháng 11 năm 2000 theo quyết định số 728/VĐ-QĐ, thành lập khoa Chống Nhiễm khuẩn. Gồm 6 thành viên kiêm nhiệm.

    Ngày 27/11/2000 theo quyết định số 729/VĐ-QĐ, về việc bổ nhiệm.

    Bs Lê Văn Bình Phó trưởng khoa tạm thời phụ trách khoa.

    Ts Lê Thị Thiều Hoa Phó trưởng khoa. (2000 – 2006).

    Ngày 4/5/2006 theo quyết định số 448/QĐ-VĐ, sát nhập trung tâm hấp sấy tiệt trùng về khoa Chống nhiễm khuẩn.

    Ngày 26/9/2007 theo quyết định số 753/QĐ-VĐ, bổ nhiệm Bs Lê Văn Bình làm trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn ( 2007 – 2010).

    Ngày 31/12/2009 theo quyết định số 1116/QĐ-VĐ. Đổi tên khoa Chống nhiễm khuẩn thành khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

    Ngày 19/5/2011 theo quyết định số 677/QĐ-VĐ, bổ nhiệm Phó trưởng khoa Thạc sĩ Hoàng Giang tạm thời phụ trách khoa.

    Ngày 28/12/2011 theo quyết định số 2005/QĐ-VĐ chuyển trung tâm Giặt là thuộc phòng Hành chính quản trị về khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn quản lý.

     Ngày 27/3/2013 theo quyết định số 245/ QĐ-VĐ đổi tên Trung tâm giặt là thành tổ giặt là thuộc khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

     Ngày 1/12/2014 Thạc sĩ Phạm Hải Bằng được bổ nhiệm làm trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - cho đến nay.

     Ban đầu từ 6 thành viên  làm  nhiệm vụ kiêm nhiệm cho đến nay đã phát triển gồm 53 thành viên được chia ra thành 4 bộ phận ( theo đúng yêu cầu của thông tư 18/2009 Bộ y tế). Sau một chặng đường hình thành và phát triển Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đạt được những thành tựu đáng kể đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện có một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.

 

4 . Chức năng nhiệm vụ của khoa:

    4.1 Xây dựng kế hoạch KSNK định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng KSNK thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

    4.2 Làm đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện.

    4.3 Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

    4.4 Giám sát các vụ dịch, phối hợp quản lý tai nạn rủi do nghề nghiệp.

    4.5 Cung cấp toàn bộ dụng cụ y tế và toan áo, đồ vải đã được tiệt khuẩn cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

    4.6 Giám sát phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn y tế trong toàn bệnh viện.

    4.7 Phối hợp phòng hành chính, khoa vi sinh và các khoa, phòng trong bệnh viện kiểm tra và xử lý nước trong bệnh viện.

    4.8 Phối hợp với khoa Dược, khoa Vi sinh và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

    4.9 Phối hợp với khoa Dinh dưỡng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn bệnh viện.

    4.10 Đào tạo, nâng cao kiến thức về Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho nhân viên y tế và cho tuyến dưới.

     4.11 Nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

 

5 . Tổ chức nhân sự:

     5.1 Ban lãnh đạo khoa đương nhiệm:

     Thạc sĩ. Phạm Hải Bằng – Trưởng khoa.

     Thạc sĩ. Hoàng Giang – Phó trưởng khoa.    

     Cử nhân. Nguyễn Văn Dũng – Kỹ thuật viên trưởng khoa.

     5.2 Số cán bộ của 4 bộ phận như sau:

     Bộ phận: Giám sát – Hành chính: Gồm 6 thành viên ( 2 thạc sĩ, 1 bác sĩ, 3 cử nhân).

     Bộ phận: Khử khuẩn – Tiệt khuẩn: Gồm  6 thành viên ( 1 kỹ thuật viên, 5 nhân viên kỹ thuật).

     Bộ phận: Hậu cần:  Gồm 12 thành viên ( y công).

     Bộ phận: Giặt là: Gồm 29 thành viên ( y công).

 

6. Thành tựu đã đạt được:

   Bằng khen Bộ trưởng Bộ y tế năm 2010.

   Tập thể lao động xuất sắc năm 2008.

   Tập thể lao động xuất sắc năm 2009.

   Tập thể lao động xuất sắc năm 2010.

   Tập thể lao động xuất sắc năm 2011.

   Tập thể lao động xuất sắc năm 2014.

   Tập thể lao động xuất sắc năm 2015.

 

7. Định hướng phát triển :

    Xây dựng thành một trung tâm tiệt khuẩn (CSSD) đạt tiêu chuẩn.

   Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

   Tiếp tục tham gia giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học .

   Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ của khoa.