Đội ngũ chuyên gia

Phạm Hải Bằng

Trưởng khoa Khám bệnh; Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Nguyễn Văn Dũng

Phó trưởng Khoa Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Quản lý bệnh viện   Quá trình...

Hoàng Giang

Phó trưởng Khoa Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 2011: nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại BVVĐ. 2015: Tạp chí y học thực...

Cao Thị Khánh Nguyệt

Bác sĩ Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Kiểm soát Nhiễm khuẩn   Quá trình...