Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

BS

Cao Thị Khánh Nguyệt

Bác sĩ Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Kiểm soát Nhiễm khuẩn

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1993: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, xác định xu hướng nhiễm khuẩn bệnh viện, tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện đề kháng kháng sinh các yếu tố nguy cơ để có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Kiểm tra biện pháp sử dụng cho công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho bệnh viện.