Giới thiệu chung

IMG_0011

 

 

1.Tên Phòng: Phòng Quản lý chất lượng

 

2.Liên hệ:

               Địa chỉ: P.234 nhà C2, Bệnh viện HN Việt Đức

               Điện thoại: (024)38.253.531 (số máy lẻ: 814)

 

3. Lịch sử phát triển:

         Bệnh viện HN Việt Đức được thành lập từ năm 1906 với tên gọi ban đầu là Nhà thương bảo hộ. Từ đó đến nay, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Bệnh viện đã đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới... nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, các hoạt động về chất lượng chưa mang tính chiến lược và hệ thống.

         Ngày 12/07/2013, Thông tư 19/2013/TT-BYT  của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện ra đời yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

         Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên, ngày 10/10/2013, Giám đốc bệnh viện đã ký Quyết định số 1041/QĐ-VĐ thành lập phòng Quản lý chất lượng bệnh viện do Phó Giám đốc – GS.TS Trịnh Hồng Sơn làm trưởng phòng, nhằm mục đích kiện toàn các hoạt động về quản lý chất lượng, tương xứng với quy mô và vị thế của bệnh viện HN Việt Đức.

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

         Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

        - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

       - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

      - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

      - Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

      - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

     - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;

      - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

     - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

     - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

 

5. Tổ chức nhân sự:

      5.1 Lãnh đạo đương nhiệm

     - Trưởng phòng: PGS.TS Lê Tư Hoàng

     - Phó Trưởng phòng: CN. Lê Thị Kim Nhung

     5.2 Số lượng nhân sự phòng: 09 nhân viên 

 

6. Tóm tắt thành tựu phòng:

       Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện, Phòng đã triển khai và hoàn thành một số công tác, cụ thể như sau:

      - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện giai đoạn 2013 đến 2015 và giám đốc phê duyệt.

     - Phối hợp với phòng KHTH, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh, liên quan đến BHYT…

     - Tổ chức thành công việc đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện và tiếp đoàn đánh giá của Bộ Y tế dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành. Kết quả Bộ Y tế đánh giá chất lượng bệnh viện qua các năm:

      Năm 2015:

           1.Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 77/83 tiêu chí

           2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 93%

           3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 311

           4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.04

     Năm 2014:

          1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 77/83 tiêu chí

          2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 95%

          3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 272

          4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.44

       Năm 2013:

           1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 77/83 tiêu chí

           2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 94%

           3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 234

            4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.00

        - Làm đầu mối và tổng kết toàn bộ danh mục phẫu thuật, thủ thuật của bệnh viện năm, hoàn thiện việc xây dựng 17.001 kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện Việt Đức năm 2015. (QĐ 692 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt 17.001 danh mục kỹ thuật thực hiện tại bệnh viện HN Việt Đức).

       - Cải tiến chất lượng bệnh viện trong một số nội dung như: thời gian chờ khám của người bệnh; sự hài lòng của người bệnh khám nội trú, hài lòng của nhân viên y tế; đào tạo mạng lưới quản lý chất lượng (đạt 100% năm 2015); tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện giảm (từ 4.3% năm 2014 xuống 3.9% năm 2015), bệnh viện đã có đầy đủ hệ thống xếp hàng lấy số tự động khu lấy máu tập trung, chẩn đoán hình ảnh và phòng khám.

       - Làm đầu mối phối hợp với các khoa lâm sàng viết các quy trình phẫu thuật thực hiện tại bệnh viện Việt Đức. Tổng số quy trình kỹ thuật chuyên khoa Ngoại, Phẫu thuật Nội soi, Vi phẫu, Tạo hình Hàm mặt: 1.320 quy trình, Gửi Bộ y tế thẩm định và ban hành: 520 quy trình và tiếp tục hoàn thiện gửi 600 quy trình.

        - Kết hợp TCKT,  KHTH xây dựng giá viện phí cho các dịch vụ thực hiện tại bệnh viện: Xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật cho toàn bộ chuyên ngành Ngoại khoa, Phẫu thuật Nội soi, Vi phẫu, Tạo hình Thẩm mỹ.

       - Đồng bộ các danh mục kỹ thuật từ TT 43, TT50 sang TTLT 37 theo các chuyên ngành được BYT phân công (Ngoại, PT nội soi, Nội soi chẩn đoán can thiệp, Vi phẫu) và đã được Bộ Y tế ban hành dùng chung cho cả nước. GS. Trịnh Hồng Sơn làm Chủ tịch hội đồng cho 28 chuyên ngành trong cả nước để ban hành danh mục tương đương để thực hiện giá viện phí mới (TT37).