Giới thiệu chung

IMG_0156a

1. Liên hệ:

                 Địa chỉ: P208 - nhà D - Bệnh viện HN Việt Đức.

                 Điện thoại: (024)38.283.531 (số máy lẻ 206).

 

  1. Giới thiệu lịch sử phát triển:

- Trước năm 1983 tiền thân của khoa Vi sinh là hai bộ phận: Một là, bộ phận Vi sinh của khoa huyết học. Hai là, bộ phận Kí sinh trùng của khoa Giải phẫu bệnh.

- Năm 1983 hai bộ phận này sát nhập tạo thành Khoa Vi sinh như hiện nay.

-Từ năm đó đến nay khoa Vi sinh dưới sự phụ trách của các lãnh đạo khoa qua các thời kì:

- Từ 1983 – 7/1986 do Bác sĩ Nguyễn Thị Mai phụ trách

- Từ 8/1986 - 11/1992 do Bác sĩ Trần Thị Lan Phương phụ trách.

- Từ 12/1992 - 7/1996 Tiến sĩ Lê Thị Thiều Hoa phụ trách.

- Từ 8/1996 - 6/2003 do Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai phụ trách.

- Từ 7/2003 - 12/2012 do Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Lan Phương phụ trách.

- Từ 6/2013  đến nay do Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân phụ trách.

 

  1. Tổ chức nhân sự của khoa:

       3.1 Ban lãnh đạo tiền nhiệm:

  1. Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai (từ 1976 đến 1982) và (từ 08/1996 đến 06/2003)
  2. Tiến sĩ Lê Thị Thiều Hoa (từ 12/1992 đến 07/1996)
  3. Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Thị Lan Phương (từ 08/1986 đến 11/1992) và (từ 07/2003 đến 12/2012)

      3.2 Ban lãnh đạo hiện tại:

Trưởng khoa: ThS. Bs. Nguyễn Thị Vân (6/2013 Phó trưởng khoa phụ trách, 7/2014 - đến nay: Trưởng khoa)

Phó trưởng khoa: Bs. CkI. Trần Hải Yến (6/2013 Phó trưởng khoa)

 

 

 

 

       3.3 Cơ cấu nhân lực của khoa phòng hiện tại:

        02 Bác sĩ (01 Thạc sỹ và 01 Bác sĩ chuyên khoa cấp I)

        02 Cử nhân

        05 Kỹ thuật viên (có 03 Kỹ thuật viên hợp đồng)

        01 Y công (hợp đồng)

  1. Chức năng nhiệm vụ:

      4.1 Kiểm soát tình hình nhiễm khuẩn của người bệnh tại bệnh viện.

      4.2 Thực hiện các xét nghiệm vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây bệnh tại bệnh viện.

      4.3 Đánh giá mức độ kháng thuốc của vi khuẩn, virus gây bệnh tại bệnh viện.

      4.4 Kiểm tra công tác vô trùng của toàn bệnh viện, giám sát và đề nghị các biện pháp can thiệp để đảm bảo tốt công tác vô trùng góp phần giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện.

      4.5 Tham gia hội chẩn và tư vấn về sử dụng kháng sinh.

      4.6 Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

  1. Thành tựu:

      Công tác chuyên môn:

      - Hoàn thành tốt công tác chuyên môn của khoa, năm 2015 khoa đã thực hiện 128.009 xét nghiệm với chất lượng tốt vượt 8.106 xét nghiệm so với kết quả số lượng xét nghiệm năm 2014.

      - Đảm bảo tốt công tác trực cấp cứu, kịp thời đáp ứng các yêu cầu xét nghiệm cấp cứu.

      - Khoa đã hoàn thành tốt việc kiểm tra công tác vô trùng 2 lần/năm của toàn bệnh viện và các khoa phong khi có yêu cầu.

      - Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và đề nghị các biện pháp can thiệp để giảm nhiễm trùng.

     - Khoa đã tham gia hội chẩn và tư vấn về sử dụng kháng sinh

     - Năm 2015, 2016 khoa đã triển khai  phòng miễn dịch và phòng sinh học phân tử để thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm mới.

    - Khoa tích cực tham gia vào công tác chỉ tạo tuyến của bệnh viện.

    - Hướng dẫn thực hành xét nghiệm cho sinh viên Cao đẳng Xét nghiệm y học của trường Cao đẳng Y Hà Nội.

     Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kĩ thuật:

     - Thực hiện đề tài nghiên cứu đa trung tâm “Nghiên cứu giám sát các khuynh hướng đề kháng kháng sinh” do IMHA (Mỹ) quản lí từ năm 2007 – 2016.

      - Tham gia chương trình quản lý sử dụng kháng sinh để giảm gánh nặng về kháng kháng sinh tại các bệnh viện ở Việt Nam (Dự án Vinares), chương trình ngoại kiểm (Nequas) với trung tâm xét nghiệm của Anh quốc.

     - Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố “Hoàn thiện quy trình nuôi cấy vi khuẩn kị khí trong các mẫu bệnh phẩm mủ, dịch, máu tại các bệnh viện Hà Nội”.

      - Có nhiều báo cáo nghiên cứu khoa học  trong hai năm 2015-2016. “Gen kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập tại bệnh viện Việt Đức”, “Nghiên cứu Smart và xu hướng đề kháng kháng sinh trong nhiễm trùng tiết niệu”…

  1. Định hướng phát triển:

 

STT

 

2016

2020

2025

1

Số lượng xét nghiệm: phấn đấu ngày càng tăng phù hợp với công tác điều trị và hướng chỉ tiêu trong tương lai của bệnh viện.

x

x

x

2

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính

 

x

x

x

3

Danh mục xét nghiệm tăng lên

x

x

x

4

Máy móc, thiết bị đáp ứng

x

x

x

5

Xây dựng đề án phòng xn chung cho khu KCB ban ngày

x

x

 

6

Xây dựng đề án tổ lấy mẫu tại nhà

x

x

x

7

Tham gia thiết kế phòng xn chuẩn

x

x

 

8

Phát triển nhân lực

x

x

x

9

Đào tạo NV cơ sở 2

x

x

 

10

Nghiên cứu khoa học: đề tài cấp Bộ...

x

x

x

11

Phát triển SHPT

x

x

x

12

Phát triển miễn dịch

x

x

x

13

Đào tạo, đào tạo lại cán bộ và nhân viên

x

x

x