Giới thiệu chung

DSC_8654

 

1.  Tên phòng: Tổ chức cán bộ (Personnel Department)

 

 

2. Liên hệ:

                 Địa chỉ: Tầng 2 - tầng 2 - toà nhà A2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

                 Điện thoại: (024)38.253.531 (số máy lẻ 326, 465, 576)

 

 

3. Lịch sử phát triển:

     Sau ngày giải phóng Thủ đô - 10/10/1954, bệnh viện được đổi tên từ bệnh viện Yersin thành bệnh viện Phủ Doãn, trong cơ cấu tổ chức của bệnh viện có phòng Tổ chức cán bộ. Tên “Phòng Tổ chức cán bộ” luôn không thay đổi và gắn liền với quá trình trưởng thành và phát triển của bệnh viện từ năm đó cho đến nay.

 

4. Chức năng nhiệm vụ:

        Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu Giám đốc trong việc quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

        Công tác tổ chức cán bộ: thành lập, kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức của bệnh viện, ban hành nội qui, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện; quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiễm, điều động, tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, giải quyết chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội cho người lao động).

        Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật: Tổ chức công tác thi đua khen thưởng, tham mưu cho giám đốc về các hình thức thi đua khen thưởng và làm thủ tục đề nghị khen thưởng các cấp. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong bệnh viện.

        Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan công an,... để phối hợp công tác trong những công việc có liên quan.

        Công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, công tác quân sự,…

 

5. Tổ chức nhân sự phòng:

     5.1 Lãnh đạo tiền nhiệm:

          Trưởng phòng tiền nhiệm: Chuyên viên Mai Đắc Bân, Chuyên viên Đỗ Thị Thái, Chuyên viên Lê Ngọc Dưỡng, Chuyên viên Phùng Văn Vượng, Bác sĩ Vũ Châu Thịnh, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, Bác sĩ Trương Thị Nam Chi, Chuyên viên chính Trần Minh Đệ.

     5.2 Số lượng cán bộ trong phòng:

          Hiện nay, phòng Tổ chức cán bộ có 14 cán bộ, trong đó có 1 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 1 Tiến sĩ, 2 Thạc sĩ, 9 Đại học, 1 Trung cấp. Phòng Tổ chức cán bộ gồm 3 bộ phận chính: công tác tổ chức cán bộ: 11 người (có 2 bác sĩ kiêm nhiệm 50%), thường trực văn phòng Đảng ủy: 01 người, thường trực văn phòng Công đoàn bệnh viện: 2 người.

 

6. Thành tựu:

     Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện, phòng Tổ chức cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với những thành tựu đã đạt được như: phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu cho giám đốc bệnh viện thành lập mới các viện, trung tâm trực thuộc, cũng như cử đội ngũ bác sĩ, cán bộ y tế đi học sau đại học để đáp ứng tiêu chuẩn của bệnh viện hạng đặc biệt. Vì vậy, đến năm 2015 bệnh viện đã vinh dự được Nhà nước xếp hạng bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước.

     Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ được thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ đã tạo sự đoàn kết, vững mạnh đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

     Việc thực hiện các chế độ đối với cán bộ, viên chức, người lao động luôn kịp thời, đúng quy định của pháp luật và quy chế của bệnh viện.  

     Để động viên khen thưởng kịp thời thành tích của các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc, Hội đồng thi đua khen thưởng bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế, Chính phủ và Chủ tịch nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như:

          Huân chương Lao động hạng Nhất (1986) 

          Huân chương Độc lập hạng Nhất (2001)

          Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (2004)

          Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2006)

          Huân chương Hồ Chí Minh (2010) và nhiều danh hiệu cao quý khác

     Bệnh viện hiện có 15 thầy thuốc Nhân dân và 53 thầy thuốc Ưu tú.

     Với bề dày truyền thống, phòng Tổ chức cán bộ đã đạt được các hình thức khen thưởng sau:

     - Kể từ khi được thành lập đến nay phòng TCCB liên tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của toàn bệnh viện.

     - Phòng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, được bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ và hàng năm được Bộ Y tế tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ y tế.

     - 02 cán bộ của phòng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

     - 03 cán bộ được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, Huy chương vì Sức khỏe nhân dân, Huy chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước.

 

 

7. Định hướng phát triển:

     - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

     - Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự.

     - Tham mưu cho Ban Giám đốc về cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Bệnh viện khi cơ sở 2 đi vào hoạt động.

     - Xây dựng hoàn chỉnh bộ quy trình thực hiện các công việc của phòng nhằm cải cách thủ tục hành chính tiến tới quản lý công việc theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng (ISO).