Đội ngũ chuyên gia

Bùi Thanh Phúc

Phó trưởng khoa PT Cấp cứu tiêu hóa; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu...