Giới thiệu chung

  • Giới thiệu Ngân hàng mô

    Giới thiệu Ngân hàng mô

    2020-01-07 16:00:51

      1. Tên phòng:: Ngân hàng mô (Viet Duc Tissue Bank).   2. Địa chỉ:  Tầng 2, nhà D Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 40 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.                    Điện thoại:...