Giới thiệu chung

1. Tên khoa: Khoa Dược ( Pharmacy Department).

 

2. Liên hệ:

               Địa chỉ: Nhà A3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 40 Tràng Thi, Hà Nội.

               Điện thoại: 024.38253531 (số máy lẻ 5307, 5486).

 

3. Lịch sử phát triển

               Cùng với sự ra đời của Bệnh viện, Khoa Dược đã có mặt để cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao. Thời kỳ chiến tranh, khoa Dược là bộ phận pha huyết thanh lớn, chi viện cho các cơ sở khác. Ngoài ra còn tự pha chế nhiều loại thuốc khi đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn thuốc phục vụ bệnh nhân.

               Hiện nay, với vai trò là một khoa Dược trong Bệnh viện hạng đặc biệt, tập thể khoa Dược luôn là một tập thể đoàn kết mạnh vững mạnh, phấn đấu hết sức mình, vượt khó, chủ động sáng tạo khắc phục những khó khăn, tồn tại để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 

4. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Dược

               4.1 Chức năng

               Khoa Dược là khoa chuyên môn chyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện.  Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

               4.2 Nhiệm vụ (13 nhiệm vụ)

               4.2.1. Lập kế hoạch cung ứng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng thuốc, hóa chất sát khuẩn, hóa chất xét nghiệm, bông băng gạc nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa) của Bệnh viện.  Quản lý đấu thầu mua thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao cho toàn Bệnh viện theo quy định.

               4.2.2. Quản lý, theo dõi việc xuất nhập, cấp phát thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu trong Bệnh viện.

               4.2.3. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị

               4.2.4. Bảo quản Thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành bảo quản thuốc tốt”.

               4.2.5. Tổ chức pha chế thuốc dùng ngoài, hóa chất sát khuẩn sử dụng trong Bệnh viện.

               4.2.6. Thực hiện công tác Thông tin thuốc, Dược lâm sàng, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác Cảnh giác Dược, theo dõi báo cáo thông tin liên quan đến các tác dụng không mong muốn của thuốc.

               4.2.7. Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về Dược tại các khoa phòng trong Bệnh viện.

               4.2.8. Đào tạo và nghiên cứu khoa học, là cơ sở thực hành cho hoạt động đào tạo y dược.

               4.2.9. Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

               4.2.10.Tham gia Hội chẩn khi được yêu cầu

               4.2.11. Tham gia theo dõi quản lý kinh tế y tế liên quan đến thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao tại Bệnh viện.

               4.2.12. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc).

               4.2.13. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc Bệnh viện.

 

5.Tổ chức nhân sự

               5.1 Ban lãnh đạo đương nhiệm

               Trưởng khoa:            ThS.DS. Nguyễn Thanh Hiền

               Phó trưởng khoa:      ThS.DS.  Đàm Mai Hương

                                                  ThS.DS.  Đỗ Thị Thu Hường

                                                  ThS.DS Lê Diên Đức

               5.2 Ban lãnh đạo tiền nhiệm

               Trưởng khoa:

               DS Lê Đăng Đệ: 1954 - 1966. 

               DS. Lê Kim Duyên: 1967 - 1974. 

               DS. Ngô Văn Sửu: 1974 - 1976.

               DS. Phan Thị Phúc: 1977 - 1980.

               DSCKI. Nguyễn Hoàng Oanh: 1981 - 1995.

               DS. Triệu Đắc : 1996 - 2000.

               DSCKII. Vũ Chu Hùng :2002 - 2003.

               DSCKI. Cao Thị Minh:  2003 – 2013

               Phó trưởng khoa:

               DS. Triệu Đắc:

               DSCKII. Vũ Chu Hùng:

               DSCKI. Cao Thị Minh:

               DSCKI. Trần Thị Đoan Trang: 2003-2007

 

5.3 Số lượng cán bộ trong khoa

               Tổng số: 36 cán bộ nhân viên

               Gồm:

                       Thạc sĩ: 04 

                       Dược sĩ đại học :  11 

                        Kế toán: 01 

                        Dược hạng IV: 17 

                        Dược tá: 01

                        Đối tượng khác: 02

 

6. Tóm tắt thành tựu của Khoa Dược

               - Đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ thuốc, bông băng gạc, hóa chất -vật tư tiêu hao chạy máy theo nhu cầu của Bệnh viện; Đóng góp tích cực cho hoạt động Hội đồng Thuốc và Điều trị của Bệnh viện; Làm tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, bông băng gạc, hóa chất-vật tư tiêu hao chạy máy; Thực hiện tốt công tác thông tin thuốc và dược lâm sàng trong Bệnh viện: Thực hiện bình bệnh án định kỳ trong toàn viện; Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thuốc tại các khoa lâm sàng; Góp phần quan trọng vào việc hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả trong Bệnh viện. Bên cạnh đó, công tác tự đào tạo cho cán bộ trong khoa và sinh hoạt khoa học hàng tuần tại khoa được tiến hành theo lịch định kỳ hàng tuần, hàng tháng,

               - Công tác nghiên cứu khoa học: Năm 2019 Khoa đã triển khai thực hiện và được nghiệm thu thành công 02 đề tài cấp cơ sở mang tính ứng dụng cao trong công tác Dược tại Bệnh viện. Cử cán bộ thám gia các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng pha III thuốc mới đang triển khai tại Bệnh viện.

               -  Tập thể khoa luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều năm liền là Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, Tập thể lao động xuất sắc, Tổ Công đoàn xuất sắc. Nội bộ luôn đoàn kết nhất trí thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực tham gia mọi hoạt động, phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên Bệnh viện, Ngành y tế phát động.

               - Các danh hiệu và hình thức khen thưởng của tập thể khoa Dược

Tập thể lao động xuất sắc

               Năm 2009 : Quyết định số  1736 /QĐ-BYT ngày 24/5/2010

               Năm 2010 : Quyết định số  1109 /QĐ-BYT ngày 18/4/2011

               Năm 2011 : Quyết định số  1423 /QĐ-BYT ngày 02/5/2012

               Năm 2012 : Quyết định số  954 /QĐ-BYT ngày 25/3/2013

               Năm 2013 : Quyết định số  1374 /QĐ-BYT ngày 22/4/2014

               Năm 2014: Quyết định số 1705/QĐ-BYT ngày 07/05/2015

               Năm 2015: Quyết định số 1584/QĐ-BYT ngày 27/4/2016

               Năm 2016: Quyết định số 891/QĐ-BYT ngày 15/3/2017

               Năm 2017: Quyết định số 1915/QĐ-BYT ngày 22/3/2018

               Năm 2018: Quyết định số 1582/QĐ-BYT ngày 02/5/2019

 

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế

               Năm 2006: Quyết định số 510/QĐ-BYT ngày 08/02/2007

               Năm 2007: Quyết định số 2075/QĐ-BYT ngày 09/06/2008

               Năm 2009 : Quyết định số  1965 /QĐ-BYT ngày 08/6/2010

               Năm 2011 : Quyết định số  927 /QĐ-BYT ngày 27/3/2012

               Năm 2014: Quyết định số 826/QĐ-BYT ngày 12/03//2015

               Năm 2016: Quyết định số 3201/QĐ-BYT ngày 12/7/2017

 

  • Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

               Năm 2009 : Quyết định số  222 /QĐ-TTg ngày 18/2/2009

 

  • Huân chương lao động Hạng Ba

               Năm 2009 : Quyết định số  1500 /QĐ-CTN ngày 09/9/2011

 

7. Định hướng phát triển

               - Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ kịp thời, an toàn, hợp lý phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện.

               - Tiếp tục phát triển công tác thông tin thuốc, dược lâm sàng

               - Biên soạn tổng kết các nhóm thuốc cơ bản dùng trong ngoại khoa để phổ biến nội bộ.

               - Công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài cơ sở, trên 2 đề tài / năm. Khuyến khích các Dược sĩ và cán bộ trong Khoa phát huy sang kiến cải tiến kỹ thuật trong công việc.

               - Chuẩn hóa toàn bộ các quy trình hoạt động trong khoa Dược. Thực hiện xây dựng và cải tiến văn bản theo hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015.