Lịch khám chữa bệnh - ngày 09/02/2023

Khoa Phẫu thuật Thần kinh I

Bác sỹ

Bác sỹ

TS. BS Bùi Huy Mạnh
07:00 - 15:30

Khoa Phẫu thuật Thần kinh II

Bác sỹ

TS.BS. Lê Hồng Nhân
07:00 - 15:30

Bác sỹ

Nội - Hồi sức thần kinh

Bác sỹ

THS.BS Chu Văn Vinh
07:00 - 15:30

Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh

Bác sỹ

Khoa Khám bệnh

Bác sỹ

Bác sỹ

Khoa Điều trị theo yêu cầu

Bác sỹ

Bác sỹ

PGS.TS Ngô Văn Toàn
07:00 - 15:30

Bác sỹ

THS.BS Võ Văn Thanh
07:00 - 15:30

Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa

Bác sỹ

TS. BS. Đỗ Mai Lâm
07:00 - 15:30

Khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa

Bác sỹ

Bác sỹ

Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn

Bác sỹ

Khoa Phẫu thuật Tiết niệu

Bác sỹ

BSCKII Lê Học Đăng
07:00 - 15:30

Bác sỹ

PGS. TS. Hoàng Long
07:00 - 15:30

Khoa Phẫu thuật Gan mật

Bác sỹ

BS. Nguyễn Thị Lan
07:00 - 15:30

Khoa Thận lọc máu

Bác sỹ

BS Nguyễn Thu Trang
07:00 - 15:30

Khoa Ung Bướu

Bác sỹ

Nguyễn Đình Phú
07:00 - 15:30

TT Nam học

Bác sỹ

TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn

Bác sỹ

TT Ghép tạng

Bác sỹ

Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

Bác sỹ

TS.BS. Phan Bá Hải
07:00 - 15:30

Khoa Phẫu Thuật Chi Dưới

Bác sỹ

Khoa Phẫu Thuật chấn thương chung

Bác sỹ

TS.BS Lê Mạnh Sơn
07:00 - 15:30

Khoa Phẫu thuật Cột sống

Bác sỹ

THS.BS Võ Văn Thanh
07:00 - 15:30

Bác sỹ

Bác sỹ

TS.BS Đỗ Mạnh Hùng
07:00 - 15:30

Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ

Bác sỹ

Bác sỹ

THS.BS Ngô Hải Sơn
07:00 - 15:30

Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

Bác sỹ

BSCKII. Võ Quốc Hưng
07:00 - 15:30

Bác sỹ

BSCKII. Vũ Mạnh Toàn
07:00 - 15:30

Khoa Phục hồi Chức năng

Bác sỹ

BS Bùi Duy Hiếu
07:00 - 15:30

Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực

Bác sỹ

Khoa Nội, Can thiệp tim mạch - Hô hấp

Bác sỹ