Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực

Ths.Bs

Hoàng Trọng Hải

Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Ngoại Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành: Ngoại Tim mạch

Quá trình đào tạo:

Năm 2016: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2019: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội

Thế mạnh chuyên môn:

Ngoại Tim mạch