Giới thiệu chung

IMG_0246

 

1. Tên khoa:  Khoa dinh dưỡng (Nutrition Department).


2. Liên hệ:

                Địa chỉ: P220 tầng 2 - Nhà C2 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

                Điện thoại: (024)38.253.531 (số máy lẻ 597).

3. Lịch sử phát triển:
      Khoa dinh dưỡng được thành lập tháng 12 năm 2008 với nhiệm vụ phục vụ cho các bệnh nhân điều trị nội trú ăn theo chế độ bệnh lý và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng qui chế Bộ y tế ban hành.
      Về nhân lực:
      TS.BS Hà Kính Long - Trưởng khoa
      ĐD Trịnh Thị Thanh Bình - Điều dưỡng trưởng
      Bác sĩ dinh dưỡng : 01; Thạc sỹ YTCC chuyên nghành dinh dưỡng: 01; Điều dưỡng kiêm nhiệm: 04
      Cơ sở vật chất:
      Khoa dinh dưỡng – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có văn phòng khoa và nhà ăn bệnh viện được thiết kế 1 chiều, có đủ nhân lực và trang thiết bị để chế biến xuất ăn bệnh lý cho người bệnh.


4. Chức năng, nhiệm vụ:
     Khoa có 7 nhiệm vụ, chức năng bao gồm:
     4.1 Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho bệnh nhân trong bệnh viện.
     4.2 Khám, tư vấn và điều trị dinh dưỡng các bệnh lý ngoại khoa, nội khoa.
     4.3 Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.
     4.4 Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng – tiết chế và ATVSTP với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn trong bệnh viện.
     4.5  Đào tạo, chỉ đạo chuyên khoa về dinh dưỡng, tiết chế, ATVSTP.
     4.6 Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học về dinh dưỡng – tiết chế và ATTP trong điều trị và phòng bệnh.
     4.7 Tham gia hợp tác quốc tế.


5. Tổ chức nhân sự:
     5.1 Ban lãnh đạo đương nhiệm:
     Trưởng khoa: TS.BS Hà Nguyễn Kính Long
     Điều dưỡng trưởng: Ths. YTCC Trần Văn Nhường
     5.2 Cơ cấu tổ chức:
     Khoa hiện tại có 9 cán bộ, nhân viên, trong đó có 1 Tiến sỹ Bác sỹ, 1 thạc sỹ y tế công cộng, 1 Bác sỹ, 6 Điều dưỡng.
     Mạng lưới dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng: 28 thành viên (11 Bs, 17 ĐD).


6. Thành tựu:
    Đảm bảo công tác dinh dưỡng của bệnh viện (theo các tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện củ Bộ y tế):
    - Xây dựng các thực đơn hợp lý cho người bệnh gồm 27 thực đơn.
    - Thực hiện triển khai các suất ăn dinh dưỡng cho bệnh nhân tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.
    - Kiểm tra, đánh giá để đảm bảo vấn đề vệ sinh An toàn thực phẩm trong bệnh viện.
    - Thực hiện đúng quy trình chế biến bếp ăn 1 chiều theo quy định của Bộ y tế.
    - Giám sát việc cung cấp suất ăn đến các khoa để cung cấp cho người bệnh.
    - Thực hiện hội chẩn dinh dưỡng.
    - Tuyên truyền về chế độ ăn cho các bệnh nhân đến khám bệnh.
    - Phân công công việc cho các điều dưỡng trong khoa: như giám sát nhà ăn, kiểm tra đảm bảo định lượng dinh dưỡng, phân công trực…
    - Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Nâng cao chấ lượng điều trị bệnh, tham gia các lớp học về nâng cao về dinh dưỡng lâm sàng mục đích để đáp ứng nhu cầu người bệnh như dinh dưỡng nuôi dưỡng bệnh nhân nặng sau phẫu thuật, tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân trẻ và một số bệnh đặc biệt...
    - Tổ chức giảng dạy những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cho điều dưỡng viên tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện và cách cho người bệnh ăn cho các trợ giúp chăm sóc.
    - Khoa đã làm việc phổ biến với tất các khoa lâm sàng trong bệnh viện (về việc thực hiện thông tư 08/2011 của Bộ y tế): Kiểm tra việc ghi chép hồ sơ về chế độ ăn trong hồ sơ bệnh án, hồ sơ điều dưỡng, sổ khám chữa bệnh ngoại trú. Tuy nhiên việc ghi chép còn chưa đầy đủ, chưa thể hiện được sự theo dõi đánh giá về dinh dưỡng.
   - Phối hợp với các tổ chức từ thiện phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, phát sữa cho bệnh nhân.
Với những đóng góp và các thành tích đạt được, khoa Dinh dưỡng đã vinh dự nhận được các phần thưởng: Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014, 2015.


7. Định hướng phát triển:

      Tiếp tục tư vấn, lập và cung cấp chế độ ăn bệnh lý cho một số bệnh nhân tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

      Mở những lớp đào tạo cho nhân viên bệnh viện những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng lâm sàng.

      Tiếp tục cử người đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

      Triển khai một số đề tài nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng.

      Đề xuất xin nhân lực làm full - time được đào tạo về dinh dưỡng.

      Tiến hành kiểm tra giám sát, thực hiện chế độ ăn theo bệnh lý tại các khoa phòng và phát huy chức năng của mạng lưới dinh dưỡng.