Đội ngũ chuyên gia

Đỗ Tất Thành

Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn; Trưởng khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng Khoa Dinh...

Ngô Thị Linh

Bác sĩ khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Dinh dưỡng   Quá trình đào tạo: Năm 2015: Tốt...

Phạm Thị Lan Phương

Bác sĩ khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Dinh dưỡng Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt nghiệp...