Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Dinh dưỡng

Trịnh Thị Thanh Bình

Điều dưỡng trưởng khoa Dinh dưỡng