Giới thiệu chung

 

IMG_0759

 

1. Tên phòng: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế (Department of Medical equipment and consumables management)

 

2. Liên hệ:

                Địa chỉ: Phòng 207 – Tầng 2 – Tòa nhà A2 – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

                Điện thoại: (024) 38.289.269/ (024) 38.253.531 (số máy lẻ 5317).

 

3. Lịch sử phát triển:

                - Từ trước năm 1970, khoa Dược quản lý toàn bộ thuốc, dụng cụ, vật tư y tế và trang thiết bị của bệnh viện (mua sắm, theo dõi sửa chữa và tiếp nhận viện trợ). Sau năm 1970, do yêu cầu về tính chất công việc đòi hỏi phải có một bộ phận chuyên trách quản lý và vận hành các trang thiết bị chung, một đơn vị được tách ra từ khoa Dược để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên nhưng biên chế vẫn thuộc khoa Dược, Dược sỹ Nguyễn Chấn Đông quản lý đơn vị này.

                - Năm 1980, theo Quyết định của Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thành lập phòng  Kỹ thuật vật tư với 5 tổ, bao gồm: tổ Cơ khí, tổ Điện mạng, tổ Máy điện, tổ Ô-xy- nước, tổ Điện tử y tế.

                - Tháng 4 năm 2000, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức quyết định đổi tên phòng Kỹ thuật vật tư thành phòng Vật tư

                - Thiết bị y tế trên với cơ cấu gồm 04 tổ là: Tổ Quản lý và Sửa chữa thiết bị y tế; Tổ Kế hoạch Cung ứng; Tổ Khí y tế; Tổ Điện.

                -  Đến tháng 12 năm 2016, Bệnh viện đã quyết định chuyển bộ phận tổ Điện về phòng Hành chính - Quản trị. Phòng Vật tư – Thiết bị y tế được tổ chức cơ cấu lại gồm 03 tổ:

                + Tổ Quản lý, sửa chữa thiết bị y tế

                + Tổ Kế hoạch Cung ứng

                + Tổ Khí y tế

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

                Phòng Vật tư – Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Phòng Vật tư – thiết bị y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hậu cần kỹ thuật; quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế; cung ứng vật tư tiêu hao y tế, vật tư y tế kỹ thuật cao; cung ứng - vận hành khí y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thuộc lĩnh vực quản lý trong toàn bệnh viện.

                Phòng Vật tư  - Thiết bị y tế thực hiện những nhóm nhiệm vụ chính sau:

                - Tham mưu, đầu mối lập kế hoạch, dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế; mua sắm các loại vật tư y tế tiêu hao, vật tư kỹ thuật cao...

                - Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền

                - Lập hồ sơ, lý lịch theo dõi, quản lý cho tất cả các loại máy, thiết bị y tế; định kỳ đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc;

                - Quản lý các kho cấp phát, cung ứng trang thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch. Quản lý thống kê và theo dõi khai thác sử dụng toàn bộ vật tư trang thiết bị y tế của bệnh viện;

                - Quản lý, vận hành hệ thống Khí y tế trung tâm và cung cấp các loại khí sử dụng trong y tế. Trực vận hành cấp khí y tế (oxy, khí nén, hút trung tâm) liên tục 24 giờ hàng ngày. Bảo dưỡng, sửa chữa vừa và nhỏ thiết bị và hệ thống khí y tế;

                - Tham gia tiếp nhận trang thiết bị y tế từ các dự án viện trợ của bệnh viện. Tham gia công tác lập kế hoạch, đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế thuộc dự án “Bệnh viện vệ tinh” và các dự án viện trợ, vay vốn nước ngoài;

                - Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn và kiểm tra các phòng, khoa, trung tâm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công;

                - Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản bệnh viện, thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý các thiết bị theo quy định của Nhà nước;

                - Tham gia trong "Hội đồng bảo hộ lao động bệnh viện" có trách nhiệm xây dựng các quy trình vận hành, các quy định an toàn cho trang thiết bị y tế của Bệnh viện, kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước, theo dõi lên kế hoạch định kỳ kiểm định các thiết bị an toàn theo quy định của pháp luật;

                - Tổ chức học tập cho các nhân viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới về công tác vận hành, bảo quản, sửa chữa thiết bị y tế. Tham gia công tác đào tạo cho các sinh viên, học sinh chuyên ngành kỹ thuật điện tử y sinh, trường Cao đẳng kỹ thuật nghề thiết bị y tế - Bộ Y tế.

                - Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật trang thiết bị y tế, tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật, trang thiết bị y tế;

                - Tham gia các dự án xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện, phối hợp cùng với các phòng chức năng liên quan để tổ chức triển khai và giám sát đối tác thực hiện khi được phê duyệt;

                - Tham gia Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ y tế khi có yêu cầu;

                - Là đầu mối xây dựng và giám sát thực hiện các quy định, quy chế theo chức năng nhiệm vụ của phòng;

                - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

 

5. Tổ chức nhân sự của phòng:

                Lãnh đạo đương nhiệm:

                Trưởng phòng: Ths. Hoàng Bảo Anh 

                Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thế Đạt 

                 Lãnh đạo tiền nhiệm:

                Trưởng phòng: KS. Nguyễn Tiến Thoại (1980 - 1984)

                                        CVC. Đinh Mạnh Huy (1994 - 2004)

                                        KSC. Lại Xuân Hùng (2004 - 2010)

                                        Ths. Đinh Hồng Thái (2013 – 2022)

                Phó trưởng phòng: KS. Nguyễn Ngọc Minh (1980 - 1982)

                                                      Nguyễn Quốc Hạnh (1984 - 2000)

                                                      Đinh Chính Thắng (1992 - 1993)

                                                      Lại Xuân Hùng (1998 - 2004)

                                                      Đào Văn Minh (5/2008 - 2/2010)

Số lượng cán bộ trong phòng:

                Tính đến tháng 1/2020, tổng số lượng các bộ, nhân viên, người lao động của phòng Vật tư - Thiết bị y tế gồm  40 người, trong đó: 06 người có trình độ trên Đại học; 22 người có trình độ Đại học và các cán bộ, nhân viên khác đều có trình độ từ Cao đẳng nghề, trung cấp trở lên.

 

6. Thành tựu:

                Với chức năng, nhiệm vụ chính của mình, các cán bộ và nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế luôn phát huy tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                Một số các thành tựu đã đạt được trong những năm qua có thể được kể đến như sau:

                - Phòng Vật tư – thiết bị y tế đã thực hiện cung ứng hàng năm bình quân hơn 530 loại mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thông thường, hơn 1.000 loại mặt hàng vật tư y tế kỹ thuật cao và đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, trang thiết bị cho toàn bộ các hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện với khoảng 75.000 ca mổ/năm.

                - Tổ chức thực hiện công tác quản lý, lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế với số lượng hơn 2.600 đầu thiết bị của bệnh viện, đảm bảo hoạt động của hơn 30 khoa lâm sàng, cận lâm sàng với 52 phòng mổ. Bệnh viện đã liên tục thực hiện các dự án mua sắm trang thiết bị y tế lớn, đưa vào sử dụng hàng hóa các trang thiết bị hiện đại điển hình như: Hệ thống chụp Cộng hưởng từ 3.0 Tesla; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 256 dãy (512 lát cắt/vòng quay); Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) 1 bình diện; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 dãy trong phòng mổ. Đây là bước đột phá trong nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về thực hiện công tác quản lý nhà nước, vận dụng các quy định pháp luật một cách chính xác, kịp thời của Phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

                - Quản lý, vận hành hệ thống khí y tế, cung cấp bình quân hơn 800.000 Sm3 khí Oxy lỏng, hơn 1.000.000 m3 khí hút và khí nén mỗi năm. Đảm bảo hoạt động của trạm cung cấp khí liên tục 24/7.

                - Tham gia Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế  thực hiện dự án xây dựng mới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam có quy mô 1.000 giường bệnh với nhiều trang thiết bị hiện đại tiên tiến nhất.

                Với những thành tựu trên, Phòng Vật tư - Thiết bị y tế luôn là tập thể lao động xuất sắc qua các năm và đã vinh dự được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ngành y tế khen thưởng các phần thưởng và danh hiệu cao quý như:

                - Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2019) và hạng Ba (năm 2009) do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong tặng;

                - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam vào các năm 2006 và 2014;

                - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế từ năm 2009 đến 2018.

                Và rất nhiều các Bằng khen, Giấy khen khác giành riêng cho các cá nhân và tập thể phòng Vật tư – Thiết bị y tế.

 

7. Định hướng phát triển:

                Với vai trò là phòng chuyên trách trong việc cung ứng vật tư, trang thiết bị y tế, đảm bảo công tác quản lý, sửa chữa và duy trì hoạt động của toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa hạng Đặc biệt duy nhất trên cả nước. Với những trọng trách và nhiệm vụ do Lãnh đạo bệnh viện giao, toàn thể cán bộ và nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo phòng Vật tư – Thiết bị y tế đã đề ra những biện pháp cụ thể để định hướng cho sự phát triển của phòng Vật tư – Thiết bị y tế gắn liền với sự phát triển của Bệnh viện trong thời gian tới, đó là:

                - Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng về công tác quản lý nhà nước, nâng cao tay nghề đối với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc.

                - Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, trong công tác tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế. Tiến tới công khai hóa, minh bạch hóa công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa trên hệ thống mạng.

                - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ. Góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả kinh tế trong tiết kiệm chi phí mua sắm và sửa chữa trang thiết bị y tế của Bệnh viện. Kịp thời đề xuất khen thưởng và khen thưởng các cá nhân có thành tích nổi bật.

                - Tiếp tục cập nhật các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước. Xây dựng, hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn ISO đối với các quy trình quản lý hành chính trong chuyên môn, nghiệp vụ.

                - Tiếp tục tham gia công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, tham gia đề án 1816 theo yêu cầu của bệnh viện và của Bộ Y tế.

                - Tiếp tục tham gia Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế xây dựng mới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Phủ Lý, Hà Nam.

                - Xây dựng kế hoạch tổng thể, tổ chức cơ cấu, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của phòng Vật tư – Thiết bị y tế tại Cơ sở 2 – Hà Nam với số lượng khoảng 30 cán bộ, nhân viên. Đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh.