Giới thiệu chung

  • Giới thiệu chung

    2019-05-27 11:31:25

    1. Tên khoa: Phòng Nghiên cứu khoa học (Scientific Research Department)   2.Liên hệ:              Điện thoại: 04. 39286975, 04. 38253531 (5566)             Địa chỉ: Phòng 108 nhà A1, Bệnh viện Hữu...