Đội ngũ chuyên gia

Dương Đại Hà

Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh; Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học; Phó trưởng Khoa PT Thần kinh I, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện...

Bùi Mai Anh

Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tạo hình...