Văn phòng bệnh viện

Giới thiệu chung

1. Tên khoa: Phòng Hợp tác quốc tế (Department Of International Cooperation)

 

2. Liên hệ: 

          Địa chỉ: Phòng 202, nhà Hành Chính A1, 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

          Điện thoại: 024.3266.9854 – máy lẻ: 5365

 

3. Lịch sử phát triển: 

          Tách từ phòng KHTH ngày 24/4/2018

 

4. Chức năng, nhiệm vụ:

4.1. Chức năng:

          Tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động Hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước về lĩnh vực y tế.

4.2. Nhiệm vụ:

          4.2.1. Về quản lý, theo dõi, xây dựng và thực hiện các dự án tài trợ quốc tế

          Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch Hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm;

          Giúp Giám đốc theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Bệnh viện; các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật

        Chủ trì, phối hợp cập nhật thông tin về nguồn tài trợ, lĩnh vực ưu tiên tài trợ của các tổ chức quốc tế và xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế trong lĩnh vực y tế;

          4.2.2. Về đoàn ra, đoàn vào:

          Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bệnh viện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào;

          Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, tiếp khách quốc tế đến làm việc với Bệnh viện; Chủ trì, phối hợp tổ chức đón, tiếp khách quốc tế đến làm việc, học tập và khám chữa bệnh; chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để làm việc với các đối tác nước ngoài.

          Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Bệnh viện với các đối tác nước ngoài; tiếp nhận và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

         Chủ trì, phối hợp, đề xuất cử cán bộ, viên chức, người lao động hợp đồng đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế;

 

          Quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu và khám chữa bệnh;

           Xây dựng, trình ban hành theo thẩm quyền các quy chế quản lý viên chức, cán bộ hợp đồng đi nước ngoài; người nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án của Bệnh viện theo quy định của pháp luật; tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi quy chế được ban hành.

 

          4.2.3. Về thông tin liên lạc:

          Chủ trì quản lý giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn vốn đầu tư và hợp tác quốc tế; chủ trì biên soạn tài liệu về Bệnh viện bằng các thứ tiếng nước ngoài; Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Bệnh viện trong cộng đồng quốc tế; 

          Chủ trì giao dịch, trao đổi thư đối ngoại, giới thiệu các chương trình, dự án với các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, các đối tác trong và ngoài nước nhằm huy động nguồn vốn đầu tư và hợp tác quốc tế; chủ trì biên soạn tài liệu về bệnh viện bằng tiếng nước ngoài;

          Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bệnh viện trong việc cung cấp thông tin đối ngoại cho các đối tác, tổ chức nước ngoài;

          Chủ trì việc thẩm định các văn bản bằng tiếng nước ngoài do Giám đốc ban hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của văn bản đó.

 

5. Tổ chức nhân sự phòng:

          5.1 Ban lãnh đạo đương nhiệm:

          Trưởng phòng: TS.BS Bùi Trung Nghĩa

          5.2 Số lượng cán bộ trong phòng:

          14 cán bộ nhân viên: 06 bác sỹ, 02 Thạc sỹ , 04 thành viên Đại học

6. Thành tựu:

Điều phối dự án lớn gần đây như ODA của chính phủ Đức: “Xây dựng khu nhà kỹ thuật cao” tổng giá trị 5 triệu euro; “Hỗ trợ Y học từ xa với các Bệnh viện địa phương” (tổng vốn 7 triệu euro) và “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải” (tổng vốn 3 triệu euro);

Đầu mối tiếp nhận nhiều lô hàng viện trợ nước ngoài có giá trị;

Đầu mối phụ trách ký kết 12 bản ghi nhớ hợp tác giữa bệnh viện và các đối tác nước ngoài từ 2018 đến nay;

Làm thủ tục cho hàng trăm chuyên gia, sinh viên nước ngoài đến trao đổi chuyên môn, tham dự hội nghị, hội thảo, học tập hàng năm; tham gia tổ chức nhiều hội thảo quốc tế

Quản lý, hỗ trợ hàng trăm người bệnh nước ngoài mỗi năm;

Cầu nối liên hệ và làm thủ tục cho nhiều nhân viên của bệnh viện đi học tập trong nhiều lĩnh vực tại Đài Loan, Hàn Quốc …

Vai trò điều phối chính giúp bệnh viện được cấp Chứng chỉ đào tạo toàn cầu của Hiệp hội Ngoại khoa Anh quốc (Accreditation of Royal College of Surgeons of England)

7. Tầm nhìn và định hướng phát triển:

          7.1 Hoạt động:

          Đẩy mạnh hợp tác của bệnh viện với các nước truyền thống như Pháp, Đức, Mỹ, Anh, Nhật, Đài Loan… và phát triển các hợp tác mới, đặc biệt khu vực châu Á;

         Tăng cường các dự án hợp tác kinh doanh với nước ngoài;

         Cải tiến chất lượng đồng bộ với hệ thống quản lý chất lượng ISO của bệnh viện, từng bước đạt các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực các lĩnh vực chuyên môn và đào tạo;

         Xây dựng và quảng bá thương hiệu của Bệnh viện tới các đối tác quốc tế trong và ngoài khu vực bắt đầu bằng việc tăng cường hỗ trợ người bệnh nước ngoài tới khám và điều trị tại bệnh viện.

          7.2.Nhân sự

          Tăng cường nhân sự các ngoại ngữ: Nhật, Hàn

          Số nhân sự tăng lên 9 người

 

          7.2.Cơ sở

          Cơ sở mới có các phương tiện đạt tiêu chuẩn làm việc với chuyên gia.