Giới thiệu chung

IMG_0013

1.Tên phòng: Phòng Điều dưỡng (Nursing Department)

 

2.Liên hệ:

                 Địa chỉ: Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

                 Điện thoại: (024)38.253.531 (số máy lẻ 5246, 5586)

 

3.Lịch sử phát triển:

                 Từ khi thành lập bệnh viện vào năm 1906, công tác y tá (Điều dưỡng) luôn đồng hành cùng với công tác điều trị phục vụ cứu chữa người bênh. Trước năm 1983 công tác điều dưỡng do Phòng y vụ của Bệnh viện quản lý, người trực tiếp theo dõi là Y sỹ Đặng Sinh Châu, sau đó từ năm 1983 đến năm 1989 là Y sỹ Vũ Thị Hồng Hạnh. Từ năm 1989 thành lập Ban y tá và năm 1992 thành lập phòng Điều dưỡng trưởng bệnh viện.

 

4.Chức năng nhiệm vụ:

                 Phòng Điều dưỡng là một phòng chức năng, có vai trò trong việc quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, quản lý chất lượng chăm sóc đảm bảo an toàn người bệnh và định hướng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chăm sóc người bệnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

                 Phòng Điều dưỡng có chức năng chỉ đạo công tác Điều dưỡng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, phương tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; tham mưu, xây dựng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh và hướng dẫn, đào tạo và đánh giá nhân lực chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

                 Phòng Điều dưỡng có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn chăm sóc người bệnh; tổ chức kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phượng tiện, vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh; xây dựng, theo dõi, đánh giá các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh; cập nhật, chỉnh sửa, tham mưu cho bệnh viện ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh; tổ chức các khóa đào tạo liên tục, sinh hoạt chuyên môn cập nhật kiến thức chăm sóc người bệnh cho Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; phối hợp với các khoa phòng tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chia sẻ và nâng cao năng lực chuyên môn thực hành chăm sóc người bệnh; tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn của Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; cập nhật, chỉnh sửa bảng mô tả công việc các vị trí làm việc của Điều dưỡng, kỹ thuật viên, trợ giúp chăm sóc; phối hợp xây dựng các hướng dẫn, quy trình sử dụng, bảo quản trang thiết bị, phương tiện chăm sóc người bệnh; phối hợp xây dựng tiêu chuẩn chất lượng chấm thầu vật tư tiêu hao chăm sóc người bệnh. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác góp phần trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của bệnh viện; tham gia công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông; tham gia công tác chỉ đạo tuyến hỗ trợ tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn; chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc người bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo.

 

5. Tổ chức nhân sự của phòng:

                 5.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

                 Trưởng phòng: Ths. Trần Văn Oánh

                 Phó Trưởng phòng: Ths. Bùi Thị Kim Nhung, Ths. Chu Văn Long

                 5.2 Lãnh đạo tiền nhiệm:

                 Từ 1992-2006: Cử nhân Tô Thị Điền - Trưởng phòng

                 Từ 2006-2008: CN Đào Thị Thủy - Phụ trách phòng

                 Từ 2009- tháng 31/3/2016: ThS Phan Thị Dung - Trưởng phòng

                 Từ 01/4.2016 đến nay: ThS Trần Văn Oánh - Trưởng phòng

                 5.3 Số lượng cán bộ trong phòng:

                 - Lãnh đạo phòng: 01 Trưởng phòng trình độ thạc sỹ Điều dưỡng, 02 Phó trưởng phòng (01 người làm việc toàn thời gian, trình độ thạc sỹ Điều dưỡng; 01 người làm việc kiêm nhiệm, trình độ thạc sỹ quản lý bệnh viện).

                 - Nhân viên: 04 nhân viên, trình độ cử nhân Điều dưỡng.

 

6.Thành tựu:

                 6.1. Tập thể lao động xuất sắc:

                 Năm 2018: QĐ số 1582/QĐ-BYT ngày 02/05/2019

                 Năm 2017: QĐ số 1915/QĐ-BYT ngày 22/03/2018

                 Năm 2016: QĐ số 891/QĐ-BYT ngày 15/03/2017

                 Năm 2015: QĐ số 1584/QĐ-BYT ngày 27/04/2016

                 Năm 2014: QĐ số 1705/QĐ-BYT ngày 07/5/2015

                 Năm 2013: QĐ số 1374/QĐ-BYT ngày 22/4/2014

                 Năm 2012: QĐ số  954/QĐ-BYT ngày 25/3/2013

                 Năm 2011: QĐ số 1423/QĐ-BYT ngày 02/5/2012

                 Năm 2010: QĐ số 1109/QĐ-BYT ngày 18/4/2011

                 Năm 2009: QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010

                 6.2. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế:

                 Năm 2018: QĐ số 3122/QĐ-BYT ngày 15/07/2019

                 Năm 2016: QĐ số 3201/QĐ-BYT ngày 12/07/2017

                 Năm 2013: QĐ số 1583/QĐ-BYT ngày 06/5/2014

                 Năm 2011: QĐ số 927/QĐ-BYT ngày 27/3/2012

                 Năm 2009: QĐ số 1965/QĐ-BYT ngày 08/6/2010

                 Năm 2007: QĐ số 2075/QĐ-BYT ngày 09/06/2008

                 6.3. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

                 Năm 2011:QĐ số 1637/QĐ-TTg ngày 21/9/2011

                 6.4. Huân chương Lao động hạng Ba:

                 Năm 2007: QĐ số 335/2007/QĐ-CTN ngày 29/03/2007

                 6.5. Huân chương lao động hạng Nhì:

                 Năm 2014: QĐ số 1887/QĐ-CTN ngày 06/8/2014

 

7. Định hướng phát triển:

                 7.1 Mục tiêu chung:

                 Đến năm 2025, công tác Điều dưỡng trong bệnh viện tiến đến sự chuyên nghiệp, thực hành chăm sóc điều dưỡng đạt chuẩn, bảo đảm sự an toàn, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và sự hài lòng của người bệnh khám điều trị tại bệnh viện.

                 7.2 Mục tiêu cụ thể

                 Từng bước ISO hóa các quy trình quản lý Điều dưỡng, kiểm tra giám sát hoạt động chuyên môn chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

                 Xây dựng hệ thống chỉ số đo lường, bộ công cụ đánh giá chất lượng chăm sóc khoa học và tin cậy

                 Xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo liên tục, cập nhật chuyên môn cho Điều dưỡng kỹ thuật viên các nội dung an toàn người bệnh, an toàn sử dung thuốc, an toàn truyền máu, thực hành chăm sóc cấp cứu người bệnh, kiểm soát nghiễm khuẩn, chăm sóc vết thương...nâng cao trình độ chuyên môn chăm sóc người bệnh ngoại khoa, tư vấn giáo dục sức khỏe và giao tiếp ứng xử.

                 Kịp thời cập nhật, chỉnh sửa và ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn, giám sát sự tuân thủ đảm bảo thực hiện đồng bộ thống nhất trong toàn bệnh viện.

                 Tích cực nghiên cứu khoa học, duy trì tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo khoa hoc thường thường niên nhằm chia sẻ và cập nhật kiến thức trong thực hành chăm sóc người bệnh.

                 Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế và trong nước, gắn kết và tích cực tham gia các hoạt động hội nghề nghiệp, duy trì các hoạt động nhằm tôn vinh nghề nghiệp và khẳng định vị thế người Điều dưỡng

                 Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá năng lực Điều dưỡng kỹ thuật viên