Giới thiệu chung

DSC_9504

1.Tên phòng: Kế hoạch tổng hợp (General Planning Department)

 

2.Liên hệ:

                 Địa chỉ: P201 tầng 2 nhà A2 - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

                 Điện thoại: 024.38253531 (số máy lẻ 5313)/024.38250783

 

3. Lịch sử phát triển:

                 Bệnh viện Phủ Doãn được bàn giao chính thức cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1954, phòng Kế hoạch tổng hợp tiền thân là phòng Y vụ chính thức được thành lập để giúp Ban giám đốc giải quyết công việc về hành chính y, quản lý Hồ sơ bệnh án, trích sao bệnh án, hướng dẫn thủ tục tử vong, tạo điều kiện cho các cơ quan pháp luật giải quyết tranh chấp liên quan điều trị người bệnh.

                 Từ năm 1990, phòng Y vụ được nâng cao chức trách nhiệm vụ về các mặt và được đổi tên thành phòng Kế hoạch tổng hợp. Hiện tại phòng Kế hoạch tổng hợp được chia thành 5 tổ chuyên môn: Văn phòng, Tổ Y vụ, Tổ lưu trữ hồ sơ bệnh án, Tổ thống kê và Tổ thư viện.

 

4.Chức năng, nhiệm vụ, hoạt động:

                 4.1 Chức năng: Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

                 Kế hoạch hoạt động của bệnh viện, các Khoa, Phòng, Trung tâm.

                 Kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện

                 Chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện

                 4.2 Nhiệm vụ:

                 - Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.

                 Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

                 Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn

                 Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

                 Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

                 Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

                 Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Viện, Khoa, Phòng, Trung tâm trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

                 - Phối hợp triển khai, hướng dẫn các quy định của Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho các Viện, Khoa, Phòng, Trung tâm thực hiện.

                 Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định; tổ chức trích sao bệnh án phục vụ cơ quan chức năng đủ thầm quyền để giải quyết các chính sách, chế độ cho người bệnh điều trị tại bệnh viện.

                 Phối hợp với Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

                 Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

                 4.3. Các hoạt động:

                 -  Lập kế hoạch - Kiểm tra, giám sát công tác điều trị và tham mưu cho Ban giám đốc về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

                 +  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.

                 + Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng quý, năm.

                 + Lập các kế hoạch cho công tác điều trị, dự phòng, phòng chống thiên tai…

                 + Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.

                 + Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày thông qua hình thức chấm bình bệnh án, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.

                 + Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện và ngoại viện.

                 + Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.

                 + Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.

                 + Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện 6 tháng, hàng năm.

                 - Thống kê - Báo cáo:

                 + Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các Viện/Khoa/Phòng/Trung tâm dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.

                 + Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.

                 + Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

                 + Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.

                 - Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế

                 + Phối hợp triển khai, hướng dẫn các qui định của Bảo hiểm cho các Viện, Khoa, Phòng, Trung tâm thực hiện.

                 + Báo cáo, đề xuất cho cơ quan Bảo hiểm các vướng mắc khi thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện.

                 + Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.

                 +  Hỗ trợ giám định bảo hiểm y tế

                 + Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của người bệnh và người nhà người bệnh.

                 + Giải quyết những yêu cầu của người bệnh, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm… về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, chứng nhận thương tích, in sao phim….

                 + Phúc đáp các công văn yêu cầu của các bệnh viện, cơ quan khác.

                 + Xây dựng lịch trực, lịch mổ cho toàn bệnh viện. Kiểm tra các báo cáo số ngày trực của nhân viên các khoa phòng.

                 + Tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp báo cáo các phản ánh qua đường dây nóng

                 - Lưu trữ hồ sơ bệnh án:

                 + Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.

                 + Đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm mốc theo quy định.

                 + Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.

 

5.Tổ chức nhân sự phòng:

                 5.1. Lãnh đạo đương nhiệm

                 Trưởng phòng:     TS.BS Đỗ Mạnh Hùng

                 Phó Trưởng phòng: ThS Nguyễn Thị Thúy Hằng                                               

                 5.2. Lãnh đạo tiền nhiệm:

                 BS Đỗ Thiên Thu, BS Phan Mạnh Hiển, BS Nguyễn Mạnh Tiên, BS Phạm Phú Quý, PGS.TS Nguyễn Mạnh Nhâm, GS.TS Trịnh Hồng Sơn, PGS.TS Nguyễn Đức Tiến

                 5.3 Số lượng cán bộ trong phòng: 32 người

                 01 Tiến sĩ, 05 bác sỹ, 01 chuyên viên chính, 09 chuyên viên, 15 cán sự, 2 nhân viên kỹ thuật.

 

6. Thành tựu:

                 - Tập thể lao động xuất sắc liên tục hàng năm đến nay

                 - Bằng khen và Bằng khen đột xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế: năm 2008, năm 2009, năm 2011, 2013, 2016, 2018…

                 - Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2006, 2013

                 - Huân chương lao động hạng Ba năm 2009, 2016.

 

7. Tầm nhìn và định hướng phát triển

                 Qua hơn 110 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng, tham mưu và giúp việc cho Ban giám đốc trong các mặt hoạt động chuyên môn của bệnh viện

                 Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Phòng Kế hoạch tổng hợp đã nâng cấp và hoàn tiện quy trình làm việc tại từng Tổ chuyên môn theo tiêu chuẩn ISO - 9001:

                 - Văn phòng: là trung tâm điều hành công việc của Phòng, kết nối công việc giữa các Tổ chuyên môn. Hệ thống văn bản, báo cáo được ban hành, xử lý, lưu trữ khoa học trên các phần mềm của bệnh viện và phòng. Thực hiện các công việc hành chính, quản lý Hội trường, phòng họp theo Quy trình.

                 - Tổ Y vụ: đảm bản giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến chuyên môn, lịch trực lịch mổ, kiện cáo thắc mắc, cung cấp trích sao hồ sơ bệnh án và chứng thương khi có yêu cầu của các cơ quan và cá nhân liên quan; Tổ chức, xây dựng lịch trực, lịch mổ toàn viện; Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn… thông qua các Quy trình đã được xây dựng chuẩn hóa theo ISO.

                 - Tổ thống kê: thực hiện việc cập nhật, theo dõi, thống kê, báo cáo số liệu thông qua hệ thống phần mềm bệnh viện. Cung cấp các số liệu báo cáo về các hoạt dộng chuyên môn của bệnh viện một cách khoa học, chính xác.

                 - Tổ lưu trữ hồ sơ bệnh án: quản lý toàn bộ hồ sơ bệnh án trên phần mềm nhằm đảm bảo việc lưu trữ được khoa học, chính xác đồng thời dễ cung cấp lại khi có nhu cầu sử dụng. Trang bị hệ thống kho, giá đạt tiêu chuẩn lưu trữ.

                 - Tổ thư viện: nâng cấp thư viện hướng tới xây dựng thư viện điện tử, quản lý sách, báo, tạp chí bằng phần mềm, trang bị thêm máy tính kết nối Internet để tra cứu tài liệu, thông tin. Mở rộng diện tích, không gian và trang bị bàn, ghế, văn phòng phẩm đạt tiêu chuẩn của một thư viện Viện trường.