Đội ngũ chuyên gia của khoa

Phạm Gia Anh

Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp; Phó Trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Đỗ Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp; Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị...