Đội ngũ chuyên gia

Đỗ Mạnh Hùng

Phó trưởng Khoa PT Cột sống; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị...