Tin tức

 • Chỉ số đo lường chất lượng năm 2020

  Chỉ số đo lường chất lượng năm 2020

  2021-03-29 19:32:41

  Chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện là 1 công cụ để đo lường các khía cạnh chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thể hiện bằng con số, tỷ lệ, tỷ số, tỷ suất... làm cơ sở để thực hiện cải tiến chất...

 • Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2020

  Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2020

  2021-03-29 10:37:32

  Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt, trải qua hơn 110 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là trung tâm ngoại khoa lớn nhất của cả nước với gần 2500...

 • Chính sách chất lượng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  Chính sách chất lượng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

  2020-09-21 13:49:12

  Để hoàn thành sứ mệnh là Bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt tuyến đầu của cả nước, Ban lãnh đạo bệnh viện và toàn thể nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cam kết thực hiện:

 • Kết quả tự kiểm tra, đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2019

  Kết quả tự kiểm tra, đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2019

  2020-01-13 14:57:31

  Quản lý chất lượng bệnh viện là xu hướng chung của các nước trên thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện nhằm cải thiện chất lượng, cũng như hạn chế những...

 • Chỉ số đo lường chất lượng

  Chỉ số đo lường chất lượng

  2020-01-13 14:56:06

  Theo triết lý của quản trị hiện đại “Cái gì không đo được, thì không thể quản lý được” (Peter Drucker). Do đó việc đo lường chất lượng là hoạt động quan trọng không thể thiếu trong quản lý chất lượng,...