Kết quả tự kiểm tra, đánh giá Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2019

Quản lý chất lượng bệnh viện là xu hướng chung của các nước trên thế giới. Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện nhằm cải thiện chất lượng, cũng như hạn chế những rủi ro trong điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Quản lý chất lượng có thể được xem là gồm 3 thành phần chính: kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng.

 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa đầu ngành với đầy đủ các chuyên khoa, thuộc tuyến cao nhất trong hệ thống khám chữa bệnh tại Việt Nam. Đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện luôn đặt mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng bệnh viện để hướng tới sự hài lòng người bệnh.

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC NĂM 2019. (Xem kết quả chi tiết tại đây)