Chính sách chất lượng của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Để hoàn thành sứ mệnh là Bệnh viện chuyên khoa ngoại hạng đặc biệt tuyến đầu của cả nước, Ban lãnh đạo bệnh viện và toàn thể nhân viên của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cam kết thực hiện: