Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

Bác sĩ

Viên Đình Hải

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại Tiêu hóa

 

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2019: Đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Phẫu thuật Tiêu hóa