Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

THS. BS.

Trịnh Văn Hà

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại chấn thương chỉnh hình.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2015: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chấn thương chỉnh hình.