Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

ThS.Bs

Trịnh Văn Hà

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Ngoại chấn thương chỉnh hình.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2015: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Chấn thương chỉnh hình.