Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 09:12:52

    1. Tên khoa: Khoa Dược ( Pharmacy Department).   2. Liên hệ:                Địa chỉ: Nhà A3 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; 40 Tràng Thi, Hà Nội.                Điện thoại: 024.38253531 (số máy...