Đội ngũ chuyên gia

Trần Thị Hằng

Giám đốc Ngân hàng mô; Trưởng Khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ:  Trưởng Khoa Xét nghiệm Huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giám đốc Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bí...

Nguyễn Thu Hạnh

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bác sĩ Ngân hàng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Dương Công Nguyên

Bác sĩ khoa Xét nghiệm Huyết học, Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chuyên ngành: Mô - Phôi   Quá trình đào tạo: Năm 2015: Tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội  Năm 2018: Tốt nghiệp Bác sĩ nội...