Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Xét nghiệm Huyết học, Ngân hàng mô

THS.BS

Nguyễn Thu Hạnh

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bác sĩ Ngân hàng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bác sĩ Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Huyết học truyền máu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2002: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược Thái Nguyên.

Năm 2008: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Huyết học truyền máu.