Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Xét nghiệm Huyết học, Ngân hàng mô

THS.BS

Trần Thị Hằng

Giám đốc Ngân hàng mô; Trưởng Khoa Xét nghiệm huyết học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: 

Trưởng Khoa Xét nghiệm Huyết học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Giám đốc Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bí thư chi bộ Cận lâm sàng 2.

 

Chuyên ngành:

Huyết học truyền máu.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 1996: Tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Bình.

Năm 1998: Tốt nghiệp khóa đào tạo Chuyên khoa Nhi - Đại học Y Hà Nội. 

Năm 2008: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Huyết học truyền máu.

Ngân hàng mô, tế bào.

Quản lý y tế.