Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Thị Vân

Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Vi sinh   Quá trình đào tạo: Năm 2002: Tốt...

Trần Hải Yến

Phó Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Vi sinh.   Quá trình đào tạo: Năm 2002: Tốt...

Nguyễn Anh Khoa

Bác sĩ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Vi sinh.   Quá trình đào tạo: Năm 2014: Tốt...

Vũ Thị Thanh Thảo

Bác sĩ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Vi sinh.   Quá trình đào tạo: Năm 2017: Tốt...

Đỗ Thu Trang

Bác sĩ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Vi sinh.   Quá trình đào tạo: Năm 2021: Tốt...

Hà Văn Quân

KTV trưởng Khoa vi sinh

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, các chuyên đề khoa học tại cơ sở và cấp thành...