Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Vi sinh

BSCKI

Trần Hải Yến

Phó Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Vi sinh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Thái Nguyên.

Năm 2012: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Vi sinh.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Vi sinh.