Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Vi sinh

BS

Đỗ Thu Trang

Bác sĩ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Vi sinh.

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Học viện Quân Y.

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Xét nghiệm vi sinh.