Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Vi sinh

THS. BS

Nguyễn Thị Vân

Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: 

Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Vi sinh

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2002: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2013: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ Đại học Y Hà Nội.

Năm 2019: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Vi sinh.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Vi sinh