Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

ThS

Nguyễn Văn Dũng

Phó trưởng Khoa Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

Chức vụ:

Phó Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Quản lý bệnh viện

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2015: Tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng trường Đại học Y Hà Nội

Năm 2020: Tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý Bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội

 

Thế mạnh chuyên sâu:

Kiểm soát nhiễm khuẩn