Đội ngũ chuyên gia

Trần Bình Giang

Giám Đốc bệnh viện, Giám Đốc TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Nguyên Giám đốc Trung tâm Phẫu...

Nguyễn Văn Học

Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo...

Lê Văn Nam

Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm...