Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Văn Học

Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo...

Lê Văn Nam

Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm...