Bác sĩ Chuyên gia, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

Ths

Trần Thị Hồng Thắm

Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến; Chánh Văn phòng Trung tâm; Quyền phó trưởng phòng khám chuyên khoa ngoại cơ sở 2; Phó Hiệu trưởng, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.