Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt Tạo hình và Thẩm mỹ, TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

THS.BS

Lê Văn Nam

Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bác sĩ Khoa PT Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 

Chuyên ngành:

Răng hàm mặt

 

Quá trình đào tạo:

Năm 2008: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội.

Năm 2010: Tốt nghiệp chuyên khoa định hướng răng hàm mặt.

Năm 2014: Bảo vệ luận văn Thạc sỹ trường Đại học Y Hà Nội.

 

Thế mạnh chuyên môn:

Răng hàm mặt