Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Quang Huệ

Trưởng Phòng Y tế cơ quan; Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Trưởng phòng Y tế cơ quan, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên...