Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

ThS. BS.

Nguyễn Ngọc Hà

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:

Bác sĩ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Chuyên ngành:

Ngoại khoa

Quá trình đào tạo:

Năm 2017: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2021: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú trường Đại học Y Hà Nội.

Thế mạnh chuyên môn:

Chấn thương chỉnh hình